Vizyon ve Misyon

Vizyon

Ülkemiz topraklarının, suyun, minerallerin, ormanların ve diğer doğal kaynaklarının tümünü ifade eden doğal sermayesi, makine, inşaat ve kamu varlıklarının değerini ifade eden fiziki sermayesi, insanların verimlilik düzeyini ifade eden insan sermayesi ve aile, topluluk ve birlikte bir toplum oluşturan organizasyonların tümü olan sosyal sermayesi ile oluşan toplam refahının sürdürülebilirliği için, afetlerden kaçınmak ve afetlere karşı koyabilmenin ön şartı afet kültürünün oluşturulmasının önemi açıktır. Bölümümüz gibi eğitim kurumlarının bu vizyon doğrultusunda misyon ve amaç öngörüsünü dinamik sistem yaklaşımı ile oluşturmasının büyük önem taşıdığı açıktır.

 Misyon

Vizyon yaklaşımımız gereği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programının misyonu, gerek Sivil Savunma gerekse de Yangın Güvenliği bilincini ön plana çıkartan İtfaiyecilik bağlamında dünyadaki geçerli teknolojiyi tanıyan, bu teknolojiyi uygulayan, yeni teknolojileri ülkemizde üretebilme bilincine sahip, hizmet vereceği sektörleri tanıyan, ihtiyaçlarını hisseden ve talebe cevap verebilecek, literatür takip edebilen, araştırmacı ve tüm yan dalları ile bir bütünü oluşturan afet kültürünü özümseyen bilinçli teknik elemanlar yetiştirmektir. 

22/07/2013
842 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr