Sıkça Sorulan Sorular

Soru : Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri  Programına girecek adaylar nasıl seçilirler?
Cevap :Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ile seçilmektedirler.

 

Soru :Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri  Programına başvuracak öğrencilerden okulun aradığı özel şartlar var mıdır ?

Cevap:  Okulumuzun şu an için aradığı özel şartlar yoktur. Programımıza başvurmadan önce öğrencilerin mezun olduktan sonra girmek istedikleri iş yerlerinin çalışma koşullarını göz önünde bulundurmaları menfaatlerine olacaktır.
Bunun dışında Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programına başvuracak adaylar disiplinli, çalışkan olmak, sorumluluk ve yüksek ahlak sahibi olmak,  yaygın kullanılan bir yabancı dile hakim olmak  gibi özelliklerin  her zaman avantaj teşkil edeceğinin bilincinde olmalıdırlar.

Soru :  Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri  Programından mezun olan öğrenciler nerelerde iş bulabilirler ?
Cevap :  Havayolu Şirketlerinde, Hava Kargo Şirketlerinde, İkram & Servis Şirketlerinde, Yer Hizmetlerinde iş bulabilirler.

Soru : Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler şirketlerde hangi statülerde çalışabilirler ?
Cevap : Kabin memuru, Operation, Ground Operation, Load Master, Dispeçer, Bilet Satış.

Soru : Bu programı kabin memuru olmak için seçmek istiyorum. Kabin memuru olmak için asgari şartlar nelerdir?
Cevap : Kabin memuru olma asgari şartları :

1. En az 18 yaşında olması.
2. Sağlık yönünden görevini yerine getirmeye uygun olduğunun kontrol edilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşunun düzenli aralıklarla muayenesinden veya değerlendirmesinden geçmiş olması, (sağlık muayenelerine ilişkin düzenleme Genel Müdürlük tarafından ayrıca yapılır.)
3. Kilo – Boy orantısının standartlarını sağlaması (Belirli Kurum&Kuruluşlardan)
3. İşletme El Kitabı içerisinde belirtilen usullere uygun olarak görevlerini yerine getirilebilecek yeterlilikte olması.(Her şirket için farlılık arz eder.)
4.  Yurt içi veya yurt dışında asgari 10 yıllık eğitim veren lise veya benzeri okul mezunu olması.
5. İngilizce bilmesi. Bu hususa ilişkin detaylandırma işletme iç prosedürü ile belirlenir.

 

Soru : Kabin memuru olarak çalışmak isteyen adaylardan iş yerleri nasıl vasıflar aramaktadır ?
Cevap : Kabin memuru olma şartları şirketten şirkete değişebilir ancak genel olarak belirtmek gerekirse…

 1. Tertipli ve düzenli çalışmayı seven
 2. En zor şartlarda bile moralini yüksek tutabilen
 3. Her zaman şık giyinen,bakımlı ve düzenli olabilen
 4. Vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek
 5. Uzun yol gitmeye engeli bulunmayan
 6. Kilo – boy orantısı (Belirli sağlık kuruluşlarından)
 7. İyi derecede İngilizce
 8. En az 18 yaşında olmak
 9. En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 10. Erkek adaylar için askerlik şartı
 11. Adli sicilinin temiz olması
(ÖRNEK) THY’NİN KABİN MEMURU OLMA ŞARTLARI
1.T.C. uyruklu olmak
2.En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Yurtdışında eğitim görmüş adaylar için denklik belgesi ibraz edilmesi zorunludur)
3.İyi derecede İngilizce bilmek
4.En az 18 yaşında olmak
5.THY A.O.’nun öngördüğü ilde ikamet etmeyi kabul etmek
6.Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
7.Erkek adaylar için; askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak
8.Sağlık ve Fiziki Koşullar
9.Bayanlarda 160-180 cm.arası boya sahip olmak
10.Erkeklerde 170-190 cm.arası boya sahip olmak
11.Boy ve kilo arasında uygun farklılıkta olmak (Ölçümler THY tarafından veya THY’nin belirleyeceği kurum/kuruluşlarca yapılacaktır)
12.Sağlık durumu uçuşa müsait olmak (THY’nin yönlendireceği sağlık kurumlarından sağlık durumunun uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak)
13. Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik, sicil yetersizliği veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

 

Soru : İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümüne, okumakta olduğum üniversiteden geçiş yapabilir miyim ?
Cevap :  Her eğitim yılı Güz Dönemi ve Bahar Dönemi Geçiş yapılabilir. Kontenjan ve Geçiş Takvimi Teknik Bilimler MYO’nun internet sitesinden duyurulur.

Soru : İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü geçiş başvuru koşulları nelerdir ?
Cevap :

 1. YÖK onaylı üniversite öğrencisi olmak
 2. Geçiş döneminde Genel Not ortalamasının minimum 2.00 olması
 3. Başvuru esnasında Not Durum Belgesinde (transkriptinde)  FF olmaması
 4. İlgili Sivil Havacılık bölümleri öğrencisi olmak (Sivil havacılık ve Kabin Hizmetleri, Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği gibi)
Soru : Programın mezuniyet koşulları nelerdir?
Cevap : 
1. En az toplam 120 AKTS ders almak ve tümünden başarılı olmak,
2. Mezuniyet Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması,
3. İşyeri Uygulamalı Eğitimi (Staj) etkinliğini toplam 60 iş günü yapmak ve başarılı olmak.