BDS Sistemi ve ANO ile AGNO

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (BDS)

BDS Sisteminde Ham Başarı Notu (HBN) Yarıyıl içi ve Yarıyıl sonu etkinliklerinden oluşur.

Yarıyıl içi etkinlikleri; ara sınav/sınavları (vize), kısa sınav/sınavlar, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların ders başarı notuna katkısı, ilgili dersin sorumlu öğretim üyesinin önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır. Ham başarı notu, katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır

Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir. Meslek Yüksekokulumuzda Yarıyıl içi etkinliklerin etkisi %40dır.

Yarıyıl sonu etkinlikler bitirme (final) veya bütünleme sınavlarıdır Meslek Yüksekokulumuzda Yarıyıl sonu etkinliklerin etkisi %60 dır.

HBN = Yıl İçi Etkinlikler x 0,40 + Yıl Sonu Etkinlikler x 0,60

BAŞARI NOTU DERECELERİNİN PUAN VE HARF KARŞILIKLARI

 

BAŞARI NOTU HARF NOTU KARŞILIĞI AKTS NOTU ANLAMI
4 AA A Mükemmel
3,5 BA B Çok İyi
3 BB C İyi
2,5 CB D Orta
2 CC E Yeterli
1,5 DC Koşullu Başarılı
1 DD Koşullu Başarılı
0 FF FX Başarısız
0 FD F Devamsız Başarısız
G Geçer (Derecelendirme Dışı)
M Muaf (Derecelendirme Dışı)

 

Harf notu karşılıklarına göre; a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

c) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

ç) Bir dersten (FD) harf notunu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.

 

DİKKAT: Öğrenci Koşullu Başarılı (DD veya DC) ile geçtiği bir dersi yükseltmek için bir sonraki eğitim öğretim yılında dersi seçebilir veya bütünleme sınavına girebilir. Ancak son aldığı not geçerlidir. Yani geçtiği bir dersten kalabilirde notunu daha da arttırabilir.

AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO) VE AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)

Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) ANO; öğrencinin ilgili yarıyılda/yılda aldığı derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilgili yarıyılda/yıldaki kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

b) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

ÖRNEK 1:

ÖRNEK 1

Bu öğrencinin hem AGNO 1 hem de AGNO 2 notu 1,80 den az olduğundan 3. Yarıyıldaki zorunlu dersleri alamaz bu dönemden sadece seçmeli dersleri alabilir.

ÖRNEK:2

ÖRNEK 2

Öğrencinin AGNO 1 notu 1,80 AGNO 2 1,80 den az olduğundan 3. Yarıyıldaki tüm dersleri alabilir. Ancak AGNO 2 ve AGNO 3 notlarının her ikisi birden 1,80 den az olduğundan 4. Yarıyıldaki zorunlu dersleri alamaz sadece seçmeli dersleri alabilir.

ÖRNEK: 3

ÖRNEK 3

Öğrencinin hiç FF veya FD notu olmamasına rağmen AGNO 4 notu 2 den az olması nedeni ile öğrenci mezun olmaz DD veya DC ile geçtiği derslerden birini yükselterek AGNO 4 notunu 2,00 ın üzerine çıkartırsa mezun olabilir. (30+30 iş günü staj çalışmasını yapmak koşulu ile)

Programımız için ANO ve AGNO Hesaplama programı:

4-yy-dersler-öö-iö ano agno

NOT: Programda sadece ilgili kolona (Harf Not) dersin Harf notunu giriniz.

08/08/2016
932 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr