Radyo ve Televizyon Teknolojisi Teknikeri

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

TANIM

Radyo yada televizyonda yayınlanacak bir programın tasarı aşamasından yayın aşamasının sonuna kadar, kamera, ses, ışık, montaj, dublaj gibi tüm evrelerde çalışan teknik ara elemandır.

A-GÖREVLER

-Film veya manyetik kayıt yapan cihazlarla görüntü-ses kaydı ve çekimini yapar,
-Yönetmenin kontrolünde; yönetmen yardımcısı ve diğer çekim ekibi arasında koordinasyonu sağlar,
-Senaryo yazımda görev alabilir,
-Yapılan çekimleri senaryoya uygun kurgular, kurgu sonrasında çift kanala senaryoya uygun ses kaydı yapar,
-Stüdyo ses ve ışık mühendislerinin kontrolünde çekimle ilgili ses ve ışık sistemini düzenler,
-Kullanılan malzemeyi çekime hazırlar,
-Çekim öncesi ve sonrası kullanılan malzemenin koruyucu bakımını yapar,
-Çekim sırasında ses kaydını kontrol eder,
-Çekim sırasında gerekli ışık düzenlemelerini yapar.


KULLANILAN ALET VE
MALZEMELER

-Kamera, kamera sehpası, bilgisayar, kablolar, projeksiyon alet ve makineleri, sahne ve dekor malzemeleri, film ve bantlar, uydu ve haberleşme sistemleri ile ilgili aygıtlar, yayımcılık ile ilgili her tür elektrikli ve elektronik malzemeler, her tür ses ve görüntü cihazları, her tür büro malzemeleri.

PROGRAMIN İHTİYAÇ DUYDUĞU
PROGRAMA YÖNELİK ÖZEL
LABORATUARLAR

-Bilgisayar Laboratuarı
-TV Stüdyosu
-Montaj seti
-Radyo stüdyosu


B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Radyo Televizyon Yayıncılığı Teknikeri olmak isteyenlerin;

-Güzel sanatlara ilgi duyan,
-Yeniliklere açık,
-Renkleri ve şekilleri algılama yeteneğine sahip,
-Görme ve işitme duyusu ve belleği güçlü,
-İnce ayrıntıları görebilen, dikkatini bir noktaya yoğunlaştırabilen
-Hayal gücü yüksek,
-Yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen,
-Araştırmaya meraklı,
-Sorumluluk sahibi,
-Ekip çalışmasına yatkın
-Normal düzeyde akademik yeteneğe sahip,
-Mekanik yeteneğe sahip kimseler olmaları gerekir.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Radyo Televizyon Yayımcılığı Teknikeri; işin niteliğine göre stüdyo, dış çekim ortamı, sakin bir kayıt odası gibi yerlerde çalışır. Birinci derecede teknik işlerle ilgilidir. Çalışma ortamı çoğu kez temiz bir stüdyo ortamı olmakla birlikte, bazen de açık havada kalabalık, soğuk, sıcak ve yağışlı hava şartlarında çalışmaları gerekebilir. Radyo Televizyon sektörü ekip çalışmasını gerektirdiğinden diğer teknik ekip personeli ile sürekli iletişim halindedir. Çalışma saatleri düzenli değildir. Sabahın çok erken veya gece yarısı çalışma söz konusu olabilir.

D-MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu “Radyo Televizyon Yayıncılığı” Programında verilmektedir.


ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
GEREKEN DERSLER

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ
KOŞULLARI

-Meslek liselerinin Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Fotoğrafçılık, İletişim, Radyo-Televizyon bölümlerinden mezun olanlar “Radyo Televizyon Yayıncılığı” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

-Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerinden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almaları gerekir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere;

1.Sınıf-1.Yarıyıl: Temel Fotoğrafçılık Eğitimi, Güzel Sanatlar I, Haber Röportaj Teknikleri, Program Metni Yazımı, Temel Yabancı Dil I, Diksiyon ve Metin Okuma Teknikleri, Medya Etiği, Radyo Televizyon Teknikerliğine Giriş, Yazılı ve Sözlü İletişim, Türk Dili I, Bilgisayara Giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

1.Sınıf-2.Yarıyıl: Radyo ve TV` de Haber Tekniği, Radyo TV`de Halkla İlişkiler, Haber Sosyolojisi, Güzel Sanatlar II, RadyoYayın Tekniği, Sinema ve TV`de Görsel Tasarım, Temel Yabancı Dil II, Türk Dili II, Kurgu Teknikleri, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Kamera Hareketleri ve Işık Tekniği, Çekim-Çekim Ölçekleri ve Bağlantı Teknikleri

2.Sınıf-1.Yarıyıl: Senaryo Teknikleri I, Fotoğrafçılıkta Görsel Teknikler, Proje 1, Kitle İletişim Teorileri (seçmeli), Radyoda Program Yapımı I, Radyo Yapım Türleri, Reklam Stratejileri I, İnternet Yayıncılığı, TV Tekniği, TV` de Dış Çekim I, TV` de Yapım Yönetim I, Film Yapımı ve Yönetimi I, Sinema ve TV`de Karakter Yaratımı (Seçmeli)


2.Sınıf-2.Yarıyıl: Senaryo Teknikleri II, Radyo ve TV İşletmeciliği, Proje 2, Sinema (şeçmeli), Radyo TV İşletmelerinde İş Hukuku, Radyoda Program Yapımı II, Reklam Stratejileri II, Kamuoyu Araştırmaları, Grafik – Animasyon (seçmeli), TV` de Dış Çekim II, TV` de Yapım Yönetim II, Film Yapımı ve Yönetimi II, Ses Teknikleri

Ayrıca her eğitim döneminin sonunda 40 işgünü olmak üzere toplam 80 işgünü olmak üzere İşyeri Uygulamalı Eğitimi ( Staj ) yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVANI

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Radyo Televizyon Yayıncılığı Teknikeri” unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bölümden mezun olanlar yayıncılık sektöründe istihdam edilmek üzere gerekli olan mesleki ve teknik bilgi ve beceri kazanırlar. Radyo televizyon kuruluşlarında ara teknik eleman olarak çalışabilirler. Kamera, kurgu, mikser, reji masası gibi yayıncılık için gerekli olan tüm cihazları kullanırlar. Bu cihazların bağlantılarını yapabilirler. Radyolarda program yapımcılığı DJ’lik gibi görevleri yapabilirler. Okulda aldıkları eğitim gereği senaryo yazarlığı, muhabirlik, yönetmenlik gibi alanlarda da çalışabilecek potansiyele sahiptirler. Temel mesleki ve teknik bilgilerle donatılan bu öğrenciler kendilerine şans tanındığı zaman iletişim sektörünün her alanında başarılı olabilirler. Okulda gördükleri uygulamalı dersler onları iletişimciliğe her yönüyle hazırlamaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Çeşitli alanlarda çalışma imkanının olması ve çalıştığı sektörün büyüklüğü, işyerlerinin ücret politikaları sonucunda değişik ücretler söz konusudur. Radyo Televizyon kuruluşlarında liyakate dayalı ücret politikası olup; tecrübe, vasıf ve işinde başarılı olma gibi durumlar ücreti değiştirmektedir. Piyasada belirlenmiş bir ücret yoktur. Kişinin sektördeki pozisyonuna göre de değişebilir.

G-MESLEKTE İLERLEME

“Radyo Televizyon Yayıncılığı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde;

Basın ve Yayın,
Fotoğraf ve Video,
Gazetecilik,
Görsel İletişim Tasarımı,
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı,
İletişim, İletişim Tasarımı,
İletişim ve Tasarım,
Medya ve İletişim Sistemleri,
Radyo ve Televizyon,
Radyo,
Sinema ve Televizyon,
Sinema ve Televizyon,
Televizyon Gazeteciliği

lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler

Çalıştıkları alanda teknik idare amiri veya şefi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Radyo Televizyon Program Yapımcısı, Fotoğrafçı, Gazeteci, Basın Danışmanı, Halkla İlişkiler Uzmanı, Reklamcı.


H- EK BİLGİLER

I-YARARLANILAN KAYNAKLAR

-http:// www.meslekrehberi.org/meslek-tanimlari/Radyo-TV-teknisyeni.html
-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı-2006 Klavuzu.
-ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu- 2006.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu.
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

05/04/2013
6873 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr