Mesleki Eğitim

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA TEKNİKERİ

TANIM
Binaların ve tesislerin maruz kalacağı doğal/teknolojik/insan kaynaklı tehditleri değerlendiren, güvenlik teknolojilerini hakkındaki bilgisi ile çözümler geliştiren, şirket organizasyonlarını bilen, 4857 sayılı İş Yasası hükümleri gereğince işe alım ve işe devam sürecini bilen, özel güvenlik görevlilerini takip eden, denetleyen, raporlama, proje geliştirme yeteneğine, üst düzey iletişim yeteneğine sahip teknik elemandır.

A-GÖREVLER
Güvenlik teknikeri özel güvenlik hizmetleri veren şirketlerde proje geliştirme, risk ve tehdit değerlendirme, insan kaynaklarında istihdam hizmetleri, özel güvenlik hizmeti içinde yer alan denetleme ve raporlama faaliyetlerini yürütür.

Bahsi geçen faaliyetlere ilave olarak 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yer alan ve takip edebileceği görevleri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.
d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
e) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.
KULLANILAN ALET VE
MALZEMELER

– Bilgisayar ve çeşitli bilgisayar programları, yazıcı, DVD/CD yazıcı, projeksiyon cihazı, CD, disket, tarayıcı, detektörler, X-ray cihazı, duyarlı kapı, CCTV kamera sistemi, proximity kartlı ve kartsız geçiş sistemleri, devriye takip cihazı, bekçi saati, büro malzemeleri.

PROGRAMIN İHTİYAÇ DUYDUĞU
PROGRAMA YÖNELİK ÖZEL
LABARATUVARLAR

– Güvenlik Sistemleri Laboratuarı
– Donanım Atölyesi

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Güvenlik Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Araştırmaya meraklı, sorumluluk sahibi,
– Analitik düşünme becerisine sahip,
– Hayal gücü yüksek,
– Öngörüsü kuvvetli,
– Ayrıntılara önem veren,
– Matematik, Türkçe alanında başarılı,
– Yabancı dile ilgi duyan,
– Ekip çalışmasına yatkın kimseler olmaları gerekir.

 

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları; görev yaptıkları iş koluna göre kapalı ve açık ortamlarda çalışabilirler. Vardiya sistemi uygulanan işletmelerde dönüşümlü olarak gündüz ve gece saatlerinde çalışabilirler. Denetim hizmeti yürütecek elemanlar mesailerinin bir kısmını şehir içi ve şehir dışı seyahatte geçirirler.

D-MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Savunma ve Güvenlik Programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
GEREKEN DERSLER

Matematik, Türkçe, İletişim


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ
KOŞULLARI

Bu programa başvurabilmek için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.

Ayrıca başvuran kişi, yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak şu koşullara da haiz olmalıdır:
Herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmamak;herhangi bir sisyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları ya da bağlı kuruluşlarında görev yapmamış bulunmak; vücut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı ile ileri derecede görme bozukluğu v.b. biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri, marazi çarpıntı, aşırı psikolojik duyarlılık, davranış bozuklukları, yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu, karanlık korkusu v.b. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak, boyu 1.70 m’den kısa olmamak; boy uzunluğununu santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağrlıkta olmak; kayıt sırasında bu konularda herhangi bir engel bulunmadığını üniversitenin tıp fakültelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere verilen dersler;

1.Sınıf-1.Yarıyıl:
Temel Hukuk, İnsan Hakları, Halkla İlişkiler, Genel ve Teknik İletişim, Güvenlik Sistemleri 1, İlkyardım, Bilgisayar1, Yabancı Dil1, Türk Dili, Beden Eğitimi1, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi1

1.Sınıf-2.Yarıyıl
Kriminoloji, Güvenlik Sistemleri2, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, Silah Bilgisi, Bilgisayar2, Yabancı Dil2, Türk Dili, Beden Eğitimi2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi2, Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri

2.Sınıf-1.Yarıyıl
Temel Mesleki Hukuk1, Silah Uygulamaları1, Koruma, Yangın Güvenliği, Yakın Savunma Teknikleri1, Terör ve Terörizm, Güvenlik Projelendirme1, İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma, Endüstriyel Tesislerde Güvenlik, Toplum Psikolojisi

2.Sınıf-2.Yarıyıl
Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku, Temel Mesleki Hukuk2, Silah Uygulamaları2, VIP Koruma, Yakın Savunma Teknikleri 2, Biyolojik Savaş Unsurları ve Korunma, Patlayıcı Madde ve Önlemleri, Yönetim ve Organizasyon, Toplam Kalite ve Standardizasyon, Güvenlik Projelendirme 2, Liman Güvenliği (Seçmeli)

Ayrıca her eğitim döneminin sonunda 40 işgünü olmak üzere toplam 80 işgünü olmak üzere İşyeri Uygulamalı Eğitimi ( Staj ) yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVANI

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mezunlar özel sektördeki ve kamu kesimindeki kuruluşların güvenlik hizmetleri alt yapısını oluşturacak, geliştirecek, işletecek ve yönetebilecek görevlerden birinde çalışabilirler.Günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere Özel Güvenlik Firmaları, Özel Güvenlik Merkezleri, Bankaların Güvenlik Merkezleri, Sigorta Şirketleri, Ticari Kuruluşlar, Araştırma Şirketleri, Ulaştırma, Lojistik Firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Savunma ve Güvenlik Teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.
Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Savunma ve Güvenlik Teknikerliği programını bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde;
– Sosyal Hizmetler
lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Ayrıca Açıköğretim Fakültesinin İktisat ve İşletme programlarına 3. sınıftan itibaren (hazırlık yılını başarılı ile bitirmek koşulu ile) kayıt yaptırabililer.

BENZER MESLEKLER
Özel Güvenlik ve Koruma
H- EK BİLGİLER

I-YARARLANILAN KAYNAKLAR

-ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu- 2006.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu.
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye iş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

 

18/07/2013
1356 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr