Program Hakkında

PROGRAM HAKKINDA


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün 25.07.2001 tarih ve 32394 sayılı yazısı ile teklif edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.11.2001 tarih, 26974 sayılı uygunu ile İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 2002-2003 eğitim öğretim yılında açılan ve ilk önce Savunma ve Güvenlik olarak daha sonra 2009 yılında Özel Güvenlik ve Koruma şeklinde adlandırılan program, Türkiye’de özel güvenlik sektörü’nde istihdam edilecek özel güvenlik personelini yükseköğretim düzeyinde yetiştiren ilk eğitim programıdır.

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de suç oranlarındaki artış, terör olaylarının yaygınlaşması gibi durumlar yanında stratejik önem de taşıyan sanayi tesislerinin pek çoğunun güvenlik ve gözetim hizmetinin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi, önceleri devlet tarafından yürütülen güvenlik hizmetlerinin daha kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğini doğurmuştur.
Bu nedenle 22 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe giren, 2495 sayılı “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun “ kapsamında pek çok özel güvenlik şirketi kurulmuştur.
Geçen süre içinde ülkemizde güvenlik hizmetleri veren kuruluşlar, dünya güvenlik sektöründeki gelişmelere paralel donanım sahip olmakla birlikte, bu cihazların üretimi ve tedariki konusunda da yeni bir iş kolu ortaya çıkmıştır. Buna karşın, bu kuruluşlarda istihdam edilecek kalifiye personelin temini konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Özel güvenlik sektörünün personel ihtiyacı, önceleri kolluk kuvvetlerinde görev yapıp ayrılmış ya da emekli olmuş insanlarla karşılanırken, artan talepler karşısında bu konuda hiçbir bilgi ve deneyimi olmayan, çoğu zaman da eğitim seviyesi yetersiz kişilerden yararlanarak giderilmeye çalışılmıştır. Bu sıkıntıları gidermek üzere yasal düzenlemenin geliştirilmesi sağlanmıştır.
10.06.2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile beraber ülkemizdeki özel güvenlik sektörü için yeni bir dönem başlamıştır.
Sektördeki bu hızlı gelişmeler hali hazırda ülke çapında 1000’e yakın firmanın yaklaşık 120.000 personel ile hizmet vermesini sağlamıştır. Güvenlik ihtiyacının giderek artması, çalışma alanlarının çeşitlenmesi ve bu ihtiyaca cevap verebilecek eğitilmiş elemanın bulunmaması, önceleri Üniversitemiz bünyesinde Özel Güvenlik Yüksekokulu açılması düşüncesine temel oluşturmuş, daha sonra ise bu eğitimin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Özel Güvenlik ve Koruma Programı’nda yapılmasına karar verilmiştir.
Yüksekokulumuzdaki tüm programlar gibi 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Program’a, ilk olarak 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla eşit ağırlıklı puan türünden 5’i kız olmak üzere 25 öğrenci alınmıştır. 2003-2004 eğitim öğretim yılında yeni kayıt olan 25 öğrenci ile program mevcudu 50 öğrenciye yükselmiştir. Hali hazırda toplam 60 öğrenci ile eğitime devam edilmektedir.
Programda, 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla kurulan özel güvenlik kuruluşlarında istihdam edilecek, ilgili yasa ve yönetmelikler konusunda donanımlı, güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine ayak uydurabilecek düzeydeki personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Program’ın 2009-2010 eğitim öğretim yılı Ders Planı ekte sunulmuştur. Bu ders planında yer alan derslerin verilmesinde, gerek yüksekokul, gerekse çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında görevli uzman personelden öğretim elemanı olarak faydalanılmaktadır.
Yüksekokulumuzda eğitim veren bütün programlarda olduğu gibi Özel Güvenlik ve Koruma Programı’nda da öğrencilerin her yarıyıl sonunda 30 iş günü (toplam 60 işgünü) olmak üzere kamu ya da özel sektöre bağlı kuruluşlarda İşyeri Uygulamalı Eğitimi yapması zorunludur.
Programdan mezun olan öğrenciler özel güvenlik firmalarında saha çalışanı olarak hizmet vermekle beraber firmaların pazarlama ve insan kaynakları bölümlerinde de çalışmaktadırlar. Yasanın belirlediği çerçevede özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan mezunlarımız, sahip oldukları bilgi ve beceriyi sorumluluk alma bilinci ile birleştirdikleri takdirde çok fazla olmayan bir süre sonunda ara yönetici olarak terfi ettirilmektedirler.
Güvenlik sektöründe yükseköğrenim görmüş çalışanların sayısının artması ile firmaların verdiği hizmetin kalitesi olumlu yönde değişmekte, müşteri memnuniyeti daha fazla sağlanmakta ve operasyonda yer alan sadece sertifika eğitimi almış özel güvenlik görevlilerinin motivasyonu ve eğitimlerini geliştirme isteği yükselmektedir.

 

18/07/2013
1331 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr