Sıkça Sorulan Sorular

ÖĞRENCİ BELGESİ:

 • Öğrenci belgesini nasıl alabilirim?
 • Öğrenci Belgesi almak isteyen öğrenciler Nokta Otomasyon sisteminde “Belge Talep Kısmı”ndan başvuru yapmalıdır. Öğrenci Belgesi elektronik imzalı olarak verilecektir. Belge talep ve detaylar için tıklayınız.

TEK DERS SINAVI:

 • Tek ders sınavı her dönem sonunda öğrenci işleri tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Başvurular öğrenci işlerine öğrencinin kendisi tarafından dilekçe ile yapılmalıdır.
 • Tek Ders Sınavına kimler başvurabilir?
 • Tek ders sınavına başvurmak için 4 yarı yıldaki tüm dersleri almış olmalı ve bu derslerden sadece bir tanesinin FF olması gereklidir. Devamsızlıktan kalınan ya da daha önceden hiç alınmamış bir dersten tek ders sınavına girilmez.

MEZUNİYET BELGESİ:

 • Tüm derslerimi geçtim, mezuniyet belgemi nasıl alırım?
 • Mezun durumdaki öğrenci tüm derslerini (stajlar dahil) verdikten sonra öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak istenilen belgeleri tamamlayıp mezuniyet belgesini alabilir.

DERS İÇERİKLERİ:

 • Başka bir üniversiteye kayıt yaptırdım, ders içeriklerine ihtiyacım var, ne yapmalıyım?
 • Başka bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci bölümümüzün ders iceriklerine öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak gerekli belgeleri temin edebilir.

DERS GEÇME:

 • Bir derste yılsonu notu %40 dönem içi etkinliklerden (vize-proje-ödev-sunum vs), %60 final notu ile hesaplanır.
 • Finalden en az 45 alınmalı ve ortalama en az 35 olmalıdır.
 • Sınav sonucunda oluşan sınıf ortalaması ve standart sapmaya göre bağıl veya mutlak değerlendirmeyi otomasyon sistemi otomatik seçmektedir.
 • Sınav notlarının öğrenciye ilanından sonra not değişikliği yapılamaz. Ancak öğrencinin sınav notuna 3 gün içinde verdiği itiraz dilekçesi, sınav kağıdının komisyonca değerlendirilmesi sonucu hata varsa düzeltilebilir.
 • Dönem sonunda ilan edilen harf notu ile otomasyondaki transkriptinde uyuşmazlık olması durumunda öğrenci bir sonraki dönem başlamadan notun düzeltilmesi için öğrenci işlerine başvurmalıdır.
 • Finalde DD veya DC ile geçilen dersin bütünlemesine girilmesi durumunda son aldığı not geçerli olacaktır. Bu durumda bütünlemede sınava girip FF alan öğrencinin notu FF olarak kalacaktır. Bütünlemeye girmemesi durumunda final notu geçerli olacaktır.
 • Bütünleme sınavına girmek için final sınavına girme şartı yoktur.
 • Final veya bütünleme notları öğretim elemanınca onaylandıktan sonra notunuzu sistemden görebilirsiniz ancak harf notu görebilmeniz için öğrenci işlerininde onayı gerektiği için harf notlarını bir süre sonra görebilirsiniz.

SINIF GEÇME:

 • 3. veya 4. dönem derslerini alabilmem için ne gerekli?
  3. veya 4. dönem derslerini alabilmeniz için ders aldığınız son iki dönem ağırlıklı genel not ortalamasından en az bir tanesinde 1.80’i geçmiş olmanız gerekmekte. Burada önemli olan transkriptinize baktığınızda görünen son iki yarıyılda bulunan Ağırlıklı Genel Not Ortalamanız(AGNO).
 • Mezuniyet için ortalamam en az kaç olmalı?
  Mezuniyet için ön koşul tüm not ortalamanızın en az 2.00 olmasıdır.
 • Ortalamam 1.80′nin altında kaldı tüm dersleri tekrar mı alacağım?
  1.80 barajının altında kalıp üst dönemden ders alamayan öğrenciler;

  • Daha önce aldığı ve FF olan dersleri almak zorundadırlar.
  • DD ve DC olan dersleri yükseltmek isterlerse alabilirler ancak son alacakları not geçerli olacaktır FF almaları durumunda notları FF olarak geçecektir.
  • CC ve üzeri notları olan dersleri isteseler dahi tekrar alamazlar.
 • Devam zorunluluğu var mı?
  Devam zorunluluğu teorik derlerde %70’tir. Devamsızlık yüzünden kalan öğrencinin notu FD olarak geçer ve bu öğrenciler final ve bütünlemeye alınmazlar alınsalar dahi sınav kağıtları değerlendirilmez.

DERS SEÇME:

 • Ders seçimlerimi ne zaman yapacağım?
  Öğrenciler “akademik takvimde” belirtilen “ders alma döneminde” seçimlerini yapmaları gerekmektedir. Bu dönemde seçimlerini yapmayanlar o dönem derslerine katılamazlar.
 • Ders seçimleri nereden yaparım?
  Ders seçimleri “nokta otomasyon sistemi” üzerinden yapılmaktadır. Şifrenize ulaşamıyorsanız öğrenci işleri ile iletişime geçin.
 • Ders seçim döneminde danışmanıma nereden ulaşabilirim?
  Öğrenciler ders seçimleri sırasında danışmanları ile nokta otomasyon üzerinden mesajlaşarak yardım alabilirler.
 • Yeni kayıt oldum hangi dersleri seçeceğim?
  Öğrenciler ders seçimlerini yaparken zorunlu derslerinin tamamını seçmelidir. Ayrıca seçmeli derslerden de birbirinin seçmelisi olarak görünen derslerden de her birini seçmelidir.
 • 1.80 barajını geçemedim hangi dersleri seçmeliyim?
  Öğrenciler daha önce aldığı ve FF olan derslerini seçmek zorundadırlar. İsterlerse DD ve DC olan derslerini yükseltmek için tekrar alabilirler fakat bu dersleri seçme zorunluluğu yoktur. Seçtikleri takdirde son aldıkları not geçerli olacaktır.
 • 1.80 barajını geçtim hangi dersleri seçmeliyim?
  2.sınıftan ders alacak öğrenciler ders listesinde görünen zorunlu ve seçmeli derslerini ayrıca varsa FF olan derslerini seçmelidirler.
 • Ders alma listemde geçtiğim derslerde görünüyor ne yapmalıyım?
  DD ve DC ile geçtiğiniz dersler ders alma listesinde görünür. Bu dersleri seçmek zorunda değilsiniz. Dilerseniz, yükseltmek için alabilirsiniz. Bu durumda son alacağınız not geçerli olacaktır. Bunun haricinde ders alma listenizde problem varsa öğrenci işleri ile görüşün.
 • Ders seçimimi tamamladım ne yapmalıyım?
 1. Seçimlerini tamamlayan öğrencilerin “Danışman Onayı” yapıldıktan sonra varsa katkı paylarını yatıracaklar.(Sadece İkinci Öğretim Öğrencileri ve 2 yılını tamamlamış öğrenciler harç ücretini referans numarası ile ödeyeceklerdir. Ödemeler Halkbankası’na yapılacaktır.)
 2. Son aşamada seçtiğiniz derslerinizin durumu “Kesin Kayıt” haline gelince çıktısını alıp imzalayıp danışmanınıza belirtilen tarihlerde teslim edilmeli. (Kesin kayıt haline gelmesi için danışman onayından sonra harcınızı yatırmanız gerekmektedir. Harç yatırmayacaklar için otomatik olarak kesin kayıt haline geçecektir.)
 3. Katkı payını yatırdıktan sonra ders değişikliği yapılamamaktadır. Bu nedenle değişiklik yapacak öğrenciler öncelikle değişiklerini tamamlayıp, katkı paylarını yatırmalıdır.

STAJ:

 • Staj başvuru dönemleri okul yönetimi tarafından belirlenerek öğrencilere her sene duyurulmaktadır.
 • Staj başvurusu için gerekli evraklar okulun internet sitesi üzerinden indirilebilir.
 • Staj defterini indirmek için tıklayınız.

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI VE TESLİMİ:

 • Staj defterinizin kapağını ve ön sayfasını tam ve eksiksiz doldurun
 • ‘GİZLİ’ ibaresinin bulunduğu “İşyeri Uygulamalı Eğitim Raporu” başlıklı sayfa kesilerek, İşyeri eğitimden sorumlu kişi tarafından doldurularak gerekli kısımlar imzalanıp, kaşelenecektir. (Kullanılan kaşe resmi şirket kaşesi olmalıdır.) Staj yapan öğrencinin bir adet fotoğrafı bu sayfada kesinlikle yer alacaktır. Bu sayfa kapalı zarf içerisinde, zarfın ağzı kaşeli ve imzalı olacak şekilde staj defteri ile birlikte teslim edilecektir.
 • İşyeri Uygulamalı Eğitim Raporu” başlıklı ikinci sayfada yer alan bilgiler yine eksiksiz doldurularak, işyeri eğitimden sorumlu kişi tarafından gerekli kısımlar imzalanıp, kaşelenecektir. (Kullanılan kaşe resmi şirket kaşesi olmalıdır.) Staj yapan öğrencinin bir adet fotoğrafı bu sayfada kesinlikle yer alacaktır. Bu sayfanın sonunda yer alan “Ölçüler” kısmı programımız tarafından doldurulacağı için boş bırakmanız gerekmektedir.
 • Haftalık Çalışma” tablolarını doldururken yukarı kısmındaki hangi haftaya ait olduğunu gösteren tarihleri doldurup, defteri doldurduğunuzda “Yapılan İş” kısmına yazdığınız başlıkları burada hangi güne ait ise ona göre doldurmanız gerekmektedir. Haftalık Çalışmaların her birinin sonunda imza ve kaşe bulunması gerekmektedir.
 • Defterinizi doldururken dikkat etmeniz gerekenler;
  • Öncelikle ilk sayfada belirtilen kurallara dikkat edilmeli
  • Doldurduğunuz sayfalarda “Yapılan iş”, “tarih” ve “sayfa no” kısımları doldurulmuş olmalı
  • Çalıştığınız yere uygun olarak yaptığınız çalışmaları anlatmanız özellikle cihazları anlatmanız gerekmektedir. Bunun için cihazın yapısı, özellikleri, teknik serviste çalışanlar çalıştıkları cihazlarda arıza tespiti ve arıza gidermeleri nasıl yaptıkları konusunda bilgi verebilirler. Cihazları anlatırken şema vs. gibi resimleri kullanabilirsiniz.
  • Defterinizde her güne ait en az bir sayfa bulunmalı. (Minimum 30 sayfa şekiller hariç olarak)
  • Sayfa sonları sorumlu kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Defterlerinizi size belirtilen gün ve saatlerde elden imza karşılığı teslim etmeniz gerekmektedir aksi halde stajınız başarısız sayılabilir. Bu tarihe kadar defterini teslim etmeyen öğrenciler başarısız sayılacaktır.
17/01/2014
6087 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr