Programın Mezuniyet Koşulları

İ.Ü. Teknik Bilimler MYO’nun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek aldığı derslerin tümünden, İşyeri Uygulamalı Eğitimi I ve İşyeri Uygulamalı Eğitimi II (stajlar) çalışmalarında başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli 120 AKTS ve 75,5 Krediyi tamamlamış, Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) en az 2,00 olan ve İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Lastik-Plastik Teknolojisi programının önlisans diploması verilir.

08/05/2013
717 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr