Mesleki Eğitim

İlgili Sektörler, İş Olanakları ve Mezun Öğrenciler :
Öğrencilerimizin önemli bir bölümü, Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmaları için bulundukları işletmelerde henüz öğrenci iken istihdam edilebilmektedirler. Buna ek olarak,Soğutma ve İklimlendirme konusunda servis hizmeti veren işletmeler,soğutucu üreten fabrikalar,müteahhitlik firmaları, malzeme satış mağazaları, proje büroları gibi iş yerlerinde kolaylıkla iş bulmakta; bir kısmı kendilerine ait iş yerlerinde çalışmaktadırlar.


Programın Amacı

İklimlendirme ve Soğutma; havanın ısı, temizlik, sirkülasyon ve nem içeriklerinin daimi olarak kontrol edilmesi işlemidir.İklimlendirme ve Soğutma programı; iklimlendirme ve soğutmanın kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında eğitim veren teknik bir programdır.İklimlendirme ve Soğutma uygulamaları kapalı ortamlarda; insan hayatının daha rahat sürdürülmesi, insanın sağlıklı çalışması, endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde tutulması, gıda maddelerinin, tıbbi ürünlerin, bazı eşyaların bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi işlemlerini kapsar ve hedefler.

Eğitimin İçeriği ve Kazanılan Beceriler
Program;Enerjinin korunması ve idaresi, soğutma ve iklimlendirmenin temel kavramlarının anlaşılması, soğutma ve iklimlendirmenin temel ilkeleri, temel otomatik kontrol ilkeleri, teknik çizimler ve sistemler yerleşim planları ve özellikleri, ısıtma sistemleri ve ısı pompaları, elektrik konuları, ısı ve ısı akışı, psikrometri, atölye işlemleri (kaynak, lehim gibi birleştirme ve talaşlı, talaşsız işlemler), hava kanalları ve kanal sistemleri, yapı tesisatı, güneş enerjisi ve doğalgaz sistemleri, teçhizatların çalıştırılması, işletilmesi, bakım ve onarımı, yerleştirilmesi vb. Ayrıca matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Y.Dil, Türkçe, Güzel Sanatlar gibi dersler, piyasaya adaptasyon ve uygulama becerisinin geliştirilmesi için Endüstriye Dayalı Öğretimi içermektedir.Bilgisayar işletim , matematik, tesisat işletim, ölçme ve imalat, montaj, arıza teşhis ve giderme, bakım, proje hazırlama ve iş planlama becerileri kazanılmaktadır.

Atölye ve Laboratuar İmkanları
Atelyede, el aletleri ve gereçleri, mekanik ve elektrik ölçme aletleri, boru bağlama ve birleştirme işlemleri için oksi-asetilen kaynağı, lehimleme, vidalı birleştirme takımları, matkap tezgahı, vakum pompaları, soğutucu akışkan şarj silindirleri ve manifoldları gibi araçlar bulunmaktadır.Laboratuarda; soğutma eğitim ünitesi, bilgisayar bağlantılı soğutma eğitim ünitesi, soğuk oda ünitesi, mekanik ısı pompası, tezgah üstü soğutma kulesi eğitim ünitesi, havalandırma eğitim ünitesi, soğutma devresi, elektrik arıza bulma ünitesi, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan teçhizatlardan oluşmaktadır.

Kazanılan Ünvan ve İş İmkanları
İklimlendirme ve Soğutma programı mezunu bir eleman, bölümle ilgili sistemleri, teçhizatları kuran, işleten, koruyucu bakımını ve tamirini yapan, arıza ve sebebini teşhis eden ve düzeltici işlemleri uygulayan, doğru ve verimli çalışmayı sağlayan, envanter tutan ve parça teminini düzenleyen, işi planlayan ve uygulayan teknik bir elemandır. Öğretim sonunda “İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri” ünvanı kazanılmaktadır.İklimlendirme, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemleri olan veya bu sistemlere ihtiyaç duyulan konfor ve endüstriyel amaçlı her yerde (evler, hastaneler, okullar, fabrikalar, iş yerleri, oteller vs.) görev ve sorumlulukları kapsamında mesleğini icra edebilir. Ayrıca Makina Mühendisliğine dikey geçiş olanağı da mevcuttur.

TEKNİKER KİMDİR?
Tekniker, endüstrideki görevi itibarıyla profesyonel mühendis veya diğer yöneticiler/teknoloji uzmanları ile yakın bir çalışma içinde olan yüksek düzeyde bir elemandır. Bazı küçük ve orta ölçekli işletmelerde Tekniker, firmanın kıdemli teknik elemanı olabilir ve dolayısıyla liderlik ve yöneticilik görevi üstlenebilir. Bu açıdan Tekniker`in endüstri konusunda kuvvetli bir teorik bilgi ile bu bilgiyi uygulama kabiliyetine ve becerisine sahip olması gerekir.

İKLİMLENDİRME SOĞUTMA TEKNİKERİ
Bir iklimlendirme ve soğutma Tekniker`inin arızalı teçhizatın tamiri üzerinde etkili olması kadar, çeşitli iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin tasarım ve fonksiyonunu tam olarak anlaması da şarttır. Tekniker, görevleri süresince iklimlendirme ve soğutma mühendisliği ve üretimin çeşitli seviyelerinde görevli kişilerle birlikte ve işbirliği halinde çalışacaktır.

ÖZEL OLARAK
İklimlendirme Soğutma Tekniker`i aşağıdaki hususları yerine getirmek için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olacaktır:
a. Kendi başına ve çalışma grubunun bir üyesi olarak yüksek bir emniyet standardı geliştirmek ve uygulamak,
b. Sorumlu olduğu teçhizatın içerdiği sınai, mekanik ve elektriksel ilkeleri anlamak,
c. Teknik çizimleri, şemaları, kablo diyagramlarını ve psikrometrik özellikleri okumak ve yorumlamak,
d. Çeşitli iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin montajı, çalıştırılması, bakımı ve tamirini yapmak; arızalı teçhizatı tanımak, hasar veya sebebi teşhis etmek ve düzeltici işlemleri uygulamak,
e. Teşhis araçları olarak çeşitli test aletlerini kullanmak,
f. Bağımsız çalışma; tesisatı ve koruyucu bakım sistemlerini planlamak, yönetmek, denetlemek ve tamirinde etkili rol oynamak,
g. Yazılı ve sözlü olarak kendini açıkca ifade etmek,
h. Teknik raporları yazmak, verileri ölçmek, kaydetmek ve kayıtları tutmak,
ı. Kendi dalındaki yeni teknolojiyi anlamak,
k. Verilen işleri tamamlarken teknik personele nezaret eder ve yönetir,
l. Kurma, bakım, onarım, işlerin doğru ve ekonomik yapılmasının planlama sorumluluğunu üstlenir,
m. Çalıştığı şirketin hizmet politikasını ve işlemlerini bilir.

TEMEL GÖREVLER
Çeşitli iklimlendirme ve soğutma sistemlerini kurar, işletir, bakımını ve tamirini yapar; iyi çalışmayan teçhizatı tanır, arıza veya sebebi teşhis eder. Düzeltici işlemleri uygular.
Tamir edilen iklimlendirme soğutma sistemleri, incelenecek ve hizmete girecek parçalar için, söz konusu zaman ve masrafları dikkate alarak düzenlemeler yapar.
Bağımsız olarak çalışır; tesis ve tamir işlemlerini planlar, idare eder ve denetler.
Doğru ve verimli çalışmayı temin etmek için sistemlerde gerekli testleri ve ayarlamaları yapar.

Sanayi ile İşbirliği
Programımız bünyesinde, sektörün önde gelen şirketlerinin servis teşkilatlarına seminerler düzenlenmiş ve konuşmacılar davet edilmiştir. Ayrıca sektördeki konuyla ilgili makina mühendisleri ders vermek üzere konuk edilmişlerdir.17/07/2013
1434 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr