Program Hakkında

Programın Amacı

Dericilik Programı, ham ve işlenmiş deri yapısı ile ham derinin işlenmiş deri haline getirilmesi için uygulanan çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler üzerine eğitim veren ve Deri Sanayii`nde ihtiyaç duyulan ara insan gücünü karşılamaya yönelik Deri Teknikeri yetiştiren bir ön lisans eğitim programıdır.

Misyonumuz, ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan Deri Sanayii’ni, dünya ile rekabet edebilir düzeye taşıyabilecek çağdaş teknolojik birikime sahip deri teknikerleri yetiştirmektir.

Tarihçe

Türkiye’de Dericilik konusunda yükseköğretim düzeyindeki araştırma ve eğitim faaliyetleri ilk olarak İ.Ü.Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı içinde 1983 yılında Prof. Dr. M. Ercan ARTAN tarafından kurulan Deri Seksiyonu’nda başlamış; daha sonra İ.Ü.Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1986 yılında kurulan Dericilik Programı ile 2 yıllık önlisans eğitimi veren bir kuruma dönüşmüştür.

Dericilik Programı, Yüksekokul içindeki mekanlarını ve faaliyetlerini, Deri Sanayii’nin gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve dericilik alanındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacı ile 1988’de Rektörlüğe bağlı kurulmuş olan Dericilik Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile paylaşmaktadır.

İlk yıllarda örgün öğretim yanında, ikinci öğretim (gece eğitimi) de uygulanmışsa da 1997 yılında eğitimin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar nedeni ile Programımızın talebi ile ikinci öğretim kapatılmıştır.

İlk mezunlarını 1988-1989 Eğitim-Öğretim yılında veren Programımızdan, kuruluşundan 2005-2006 eğitim yılına kadar geçen dönemde kadrolu öğretim elemanları dışında, Deri Sanayii’nin önde gelen pek çok sanayicisi ve teknik elemanı ders vermiş, 213 öğrenci mezun olmuştur.

Programımızda eğitim, teorik ve uygulamalı dersler yanında, teknik geziler ve konularında uzman sanayici ve teknik elemanların katılımı ile gerçekleştirilen seminerler ile desteklenmektedir.

Öğrenci Profili

Programımızın kontenjanı, kuruluşunda 30’iken, daha sonra 60’a yükselmiş, 2006-2007 eğitim öğretim yılında ise 40 olarak belirlenmiştir.

2002 yılından bu yana -ülkemizin sahip olduğu kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmak amacı ile- mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir. Önceki yıllarda Programa sadece Deri Hazır Giyim, Deri Konfeksiyon ve Ayakkabıcılık orta öğretim alanlarından öğrenci alınırken; Yüksekokulumuzun uyarıları dikkate alınarak, 2005 yılından itibaren Kimya orta öğretim alanından da öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Programımızda açık kontenjanlar, ÖSYM sınavına katılarak Programımızı tercih etmiş, diğer orta öğretim kurumlarından mezun öğrenciler tarafından doldurulmaktadır (Bu oran bazı yıllar % 20’yi bulmaktadır).

Eğitim 

Öğrencilerimiz 1. yarıyılda Kimya, Fizik, Matematik, Histoloji vb. temel bilimler konusunda eğitim aldıktan sonra 2. yarıyıldan itibaren mesleki dersler verilmektedir.

Öğrencilerimizin her yıl yaz aylarında İşyeri Uygulamalı Eğitimi adı altında 40 iş günü olmak üzere eğitimleri süresince toplam 80 iş günü Deri Sanayii’nde faaliyet gösteren kuruluşlarda staj görme zorunluluğu bulunmaktadır.

Atölye ve Laboratuvarlarımız

2005-2006 Eğitim yılında Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin güçlendirilmesi amaçlanarak, gerek Türk Deri Vakfı gerekse Deri Sanayicileri’nin de destekleri ile Programımızda yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmış; Deri Sektörünün duayeni Hasan YELMEN (Derimod’un kurucusu) ve Mahmut YEŞİL (Yeşiller Deri San.Tic.AŞ.) tarafından Programımıza ve Dericilik Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi’ne bağışlanan deri makinaları yanında Ömer SARIALEMDAROĞLU (Sarchem Kimya), Bilal ALKOÇ (İskefe Deri), Burak DURANER (Burboya) ve Davit YAHYA (Derkon Deri)’nın desteği ile tadilat çalışmaları tamamlanmıştır. 30 Ekim 2006 tarihinde yenilenen laboratuvarların açılışı yapılmış; öğrencilerimizin daha yoğun uygulamalı eğitim alabilmeleri sağlanmıştır.

Çalışma Alanları 

Programımızdan mezun olan öğrenciler Deri Sanayiinde deri üretimi, finisaj, deri kimyasalları satış ve teknik destek, ham deri ve ticareti vb. alanlarda çalışmaktadırlar. Son yıllarda Hazır Giyim, Deri Konfeksiyon ve Ayakkabıcılık orta öğretim alanlarından gelen öğrencilerin programımızdan mezun olmaları ile daha çok modelistlik vb. alanlarda çalıştıkları dikkati çekmektedir.

Mezunlar 

Vizyonumuz Türkiyede en iyi uygulamalı eğitimin verildiği Dericilik Programı olmak, toplumsal sorumluluk taşıyan, ulusal ve evrensel etik ve moral değerlere sahip bireyler yetiştirmek, ve Üniversite -Sanayi işbirliğini devam ettirmektir.

Program`ımızdan mezun olan öğrencilerimizin Deri sanayiinin pek çok alanında başarı ile çalıştıklarını, önemli görevler aldıklarını ve programa katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını gururla görmekteyiz.

 

17/07/2013
1148 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr