Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefler

Misyon
Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, uluslararası düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim almış, tercih edilen, biyomedikal teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyon
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programını öncü ve örnek bir program haline getirmektir.

 Amacımız
•Öğrencileri araştırmaya ve uygulamaya teşvik eden,
•Sektördeki gereksinimleri karşılamak için gerekli bilgi ve beceriyi veren,
•Öğrencilerin bireysel ve kurumsal performanslarının gelişmesini bilgiye dayandırmalarını sağlayan,
•Bilgiyi yeni teknoljilerin oluşturulmasına ve mevcut uygulamalardada entegrasyon sağlayan,
•Öğrencinin kendini geliştirmesi ve yaşam boyu öğrenmesini destekleyen
•Sağlık kurumları; envanterinde görünen tüm tıbbi cihaz, araç-gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını, amaca uygun kullanımını,
envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışmasını,
kalibrasyonlarının yapılmasını ve bünyesinde biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon
birimi kurulumunu yapabilen öğrenciler yetiştiren bir program olmaktır. 

Hedefimiz
•Sektörde kullanılan tıbbi cihazların, donanım ve sistemleri tanıyan özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen
•Mesleki bilgisini sektör uygulamalarda kullanabilen
•Programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen
•Ekip çalışmasına yatkın,
•İnsan ilişkilerinde uyumlu,
•Mesleğini özümsemiş ve meslek etiğine uyan,
•Medikal cihazların teknik takibi, kalibrasyonu ve tamir servislerinde öğrenciye profesyonel bakış açısı geliştiren,bir program olmak

21/07/2013
1018 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr