Mesleki Eğitim

 • BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ

TANIM

Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yapan ve bunları kullanan meslek elemanıdır.

 • GÖREVLER

Tıp ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazların;

 • Kullanımını ilgililere gösterir,
 • Şemalarını uygun olarak yerlerine monte eder,
 • Çalıştığı kurumdaki tıbbi cihaz envanterini tutar.
 • Tıbbi cihaz envanterinde bulunan tüm tıbbi cihaz araç-gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını,
 • Amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını,
 • Garanti sürelerinin takibini,
 • Envanterlerinin güncelleştirilmesini,
 • Çalışıp-çalışmadıklarının takibini
 • Bakım-onarım ve gerekiyorsa kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucunun takibini, yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Elektronik onarım aletleri
 • Özel test cihazları (EKG, gaz analiz cihazı gibi)
 • Elektrik ve elektronik malzemeler, röntgen tüpleri, özel optik sistemler vb.

 

 • MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyenlerin;

 • Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Sağlık alanında çalışmaya istekli olan,
 • Alet ve makinelere ilgili ve elektrik, elektronik, elektromekanik ve mekanik ilişkileri algılayabilen,
 • El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
 • Şekil ilişkilerini algılayabilen,
 • Dikkatli ve sakin,
 • Görme ve işitme organları sağlam kimseler olmaları gerekir.

 

 • MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’nda verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, fizik,

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilerin alacağı dersleri görmek için tıklayınız.

Ayrıca her eğitim döneminin sonunda 30 işgünü olmak üzere toplam 60 işgünü olmak üzere İşyeri Uygulamalı Eğitimi ( Staj ) yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVANI

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri” unvanı verilir.

 • EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince- öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

21/07/2013
1743 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr