2018 Yaz Dönemi Staj Defteri Teslim Tarihleri

Bilgisayar Programcılığı  Örgün ve İkinci Öğretim Öğrencilerimiz için 2018 Yaz Dönemi Staj Defteri Teslim Tarihleri:

1. Grupta staj yapanlar (4 Haziran 2018’de staja başlayanlar ve 12 Temmuz 2018’de staj defterini teslim etmeyenler) : 4 Eylül 2018 Salı günü  

2. Grupta staj yapanlar (2 Temmuz 2018 başlangıç): 5 Eylül 2018 Çarşamba günü 

Önemli:
*  Defterlerin mesai saatleri içerisinde (Örgün ve İkinci Öğretim Öğrencileri dahil)  09.30-16.00 saatleri arasında teslim edilmesi gerekmektedir. 

*  Resmi ve milli tatil günleri iş günü sayılmadığından staj defterine yazılamaz.

* Her sayfanın ve haftalık kısımların işyerinde stajınızdan sorumlu yetkili kişi/amir tarafından imzalanması ve kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. 

* Aşağıda yer alan staj defterinin doldurması usullerine uygun şekilde staj defterini doldurunuz.  Usulune uygun doldurulmayan defterler kabul edilmeyecektir. 

*  DGS ile veya üniversiteye giriş sınavı ile herhangi bir bölümü kazanıp kayıt yaptıracak olan öğrenciler;  4 ve 5 Eylül 2018 tarihlerinden önce staj defterlerini teslim edebilirler. 

Önemle duyurulur! 

Bilgisayar Programcılığı Staj Komisyonu:
Başkan : Öğr.Gör. Elif KİBRİTÇİOĞLU
Üye       : Öğr.Gör. Merve KANMAZ
Üye       : Öğr.Gör. Burcu BEKTAŞ

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI VE TESLİMİ:

 • Staj defterinizin dış kapağını ve iç kapağını eksiksiz doldurun.
 • Staj Değerlendirme Formu işyeri eğitimden sorumlu kişi tarafından  doldurularak gerekli kısımlar imzalanıp, kaşelenecektir. (Kullanılan kaşe resmi şirket kaşesi olmalıdır.) Staj yapan öğrencinin bir adet fotoğrafı bu  sayfada kesinlikle yer almalıdır. Bu sayfa kapalı zarf içerisinde, zarfın ağzı kaşeli ve imzalı olacak şekilde staj defteri ile birlikte teslim edilecektir.
 • “Haftalık Yapılan İşler” tablolarında, haftanın hangi günü ne iş yaptığınızı yazmanız gerekmektedir. Haftalık Çalışma sayfalarının her birinin sonunda imza ve kaşe bulunması gerekmektedir.
 • Staj defterinin ciltlenmesi: Dış kapak karton kapak, diğer sayfalar normal olacak şekilde ciltlenmelidir. Staj değerlendirme formu  kapalı zarf içerisinde staj defteri ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Defterinizi doldururken dikkat etmeniz gerekenler;
  • Öncelikle staj yapılan işletme ile ilgili bilgi verilmelidir. Kuruluşu, faaliyet konusu, personel sayısı ve yapısı vb.
  • Yapılan işler detaylı yazılmalı ve teknik bilgi verilmelidir.
  • Defterinizde her güne ait en az bir sayfa bulunmalı. (Minimum 30 sayfa şekiller hariç olarak)
  • Sayfa sonları sorumlu kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Defterlerinizi size belirtilen gün ve saatlerde elden imza karşılığı teslim etmeniz gerekmektedir.
23/07/2018
183 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr