Endüstri Mühendisliği’nin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Programının mesleki üst öğrenimi sayılmasına karar verildi

Endüstri Mühendisliği Bölümünde görülen öğreniminin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans Programının mesleki bir üst öğrenimi sayılıp sayılmadığı ile hangi lisans programının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programının mesleki üst öğrenimi olduğu konusu 05/11/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul’un görüşü de dikkate alınarak, Endüstri Mühendisliği Bölümünde görülen öğrenimin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans Programının mesleki bir üst öğrenimi sayıldığına, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programının mesleki üst öğrenimi sayılmasına karar verildiği  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 24/11/2014 tarihli 68928 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

18/12/2014
753 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr