2014 Yaz Dönemi Staj Başvuru İşlemleri

Staj yapacak öğrencilerimizin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 05.04.2011 tarihli genelgesi uyarınca, 3308 sayılı Kanunda belirtilen işletmelerde mesleki eğitim (staj) gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarının yapılabilmesi için  aşağıdaki evrakların öğrencilerimiz tarafından hazırlanıp, staj başvuru tarihleri arasında öğrenci işleri bürosunun belirleyeceği birime teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Staj Başvuru Formu (2 adet, fotoğraflı)

2. Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi (1 adet)

3. Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi (1’er adet)

Staj yapacak öğrencilerimiz, staj yapacakları süre içerisinde sigorta işlemlerinin yüksekokulumuz tarafından yapılacağını bildirir yazıyı program başkanlığına imzalatarak staj yapacakları işyerine vermeleri gerekmektedir.

Staj Sigorta Bildirimi

STAJ BAŞVURU TARİHLERİ

1.Grup:

*İki stajı birlikte yapacak olan mezun durumdaki 2. sınıf öğrencileri başvuru işlemlerini bu tarihte yapması gerekmektedir.

Staj Başvuru Tarihi: 02-13  Haziran  2014

Staj Başlama Tarihi: 16 Haziran 2014

2.Grup:
Staj Başvuru Tarihi: 23-27 Haziran 2014

Staj Başlama Tarihi: 01 Temmuz 2014 

3.Grup:
Staj Başvuru Tarihi: 07-11 Temmuz 2014

Staj Başlama Tarihi: 14 Temmuz 2014

STAJ DEFTERİ

STAJ DEFTERİ BÖLÜMLERİ

1_Kapak

2_Staj_Degerlendirme_Formu

3_Yapılan_Isler

4_Gunluk_Rapor

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI VE TESLİMİ:

 • Staj defterinizin kapağını (1_Kapak) tam ve eksiksiz doldurun.
 • ‘Staj Değerlendirme Formu’ (2_Staj_Degerlendirme_Formu) başlıklı sayfa işyeri eğitimden sorumlu kişi tarafından doldurularak gerekli kısımlar imzalanıp, kaşelenecektir. (Kullanılan kaşe resmi şirket kaşesi olmalıdır.) Staj yapan öğrencinin bir adet fotoğrafı bu sayfada kesinlikle yer almalıdır. Bu sayfa kapalı zarf içerisinde, zarfın ağzı kaşeli ve imzalı olacak şekilde staj defteri ile birlikte teslim edilecektir.
 • Haftalık Çalışma “(3_Yapılan_Isler) tablolarında, haftanın hangi günü ne iş yaptığınızı yazmanız gerekmektedir. Haftalık Çalışmaların her birinin sonunda imza ve kaşe bulunması gerekmektedir.
 • Defterinizi doldururken dikkat etmeniz gerekenler;
  • Öncelikle staj yapılan işletme ile ilgili bilgi verilmelidir. Kuruluşu, faaliyet konusu, personel sayısı ve yapısı vb.
  • Yapılan işler detaylı yazılmalı ve teknik bilgi verilmelidir.
  • Defterinizde her güne ait en az bir sayfa bulunmalı. (Minimum 30 sayfa şekiller hariç olarak)
  • Sayfa sonları sorumlu kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Defterlerinizi size belirtilen gün ve saatlerde elden imza karşılığı teslim etmeniz gerekmektedir.
10/06/2014
948 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr