Vizyon ve Misyon

Amaç 
Dünyada ve ülkemizde hızla artan bilgisayar teknolojileri konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek, bilgisayar donanım ve yazılımlarını iyi derecede bilen ve kullanabilen bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.

Misyon
Modern Türkiye’nin gereksinim duyduğu bilim, teknoloji gibi alanlarda nitelikli, idealist, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, geliştirici, üretici, insani değerlere saygılı, çevre konusunda duyarlı insan gücünü yetiştirmek, Bilgi ve teknoloji üretmek, kullanmak ve yaymak, sanayi ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek ve ülke kalkınmasına katkıda sağlamak, çeşitli toplum sorunlarına çözüm bulmak

Vizyon
Bilgisayar Teknolojileri, kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiyeli teknik eleman yetiştirme vizyonunu ilke edinmiştir. Ürettiği bilgi ve teknoloji ile yetiştirdiği teknikerlerle, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi, bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi ilke edinmiş bir bölüm olmayı görev edinmiştir.

 

19/04/2013
1185 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr