Program Hakkında


Programımız, 1992-1993 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde “Matbaacılık Programı” olarak eğitim öğretime başlamıştır.  2006-2007 öğretim yılında programımızın ismi “Tasarım ve Basım-Yayıncılık Programı” olarak değiştirilmiştir. 2009-2010 öğretim yılından itibaren ise,  “Basım ve Yayın Teknolojileri Programı” olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

Programımızın amacı; Basım ve Yayın  Teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile Basım ve Yayın  Teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Programda verilen  teorik ve uygulamalı mesleki  ve kültürel derslerin sonucunda donanımlı hale gelerek, gazeteler, matbaalar, yayınevleri, ve reklam ajansları vb. sektörlerde kolaylıkla istihdam imkanı bulabilen  veya kendi adına girişimci olarak iş kurabilen bireylerin yetiştirilmesidir.

Program olarak hedeflerimiz ise;  baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası süreçlerin en iyi şekilde öğretilmesi için günümüzün gelişmiş koşullarına uygun atölye ve laboratuarların tesis edilmesi ve ihtiyaçlarının düzenli bir şekilde karşılanması. Programın sektörle ilişkilerinin canlı tutularak daha ileri düzeylere taşınması. Programdaki öğretim elemanlarının kendilerini günün koşullarına göre yenilemesi için imkanların oluşturulması şeklinde ifade edilebilir.

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı olarak misyonumuz; Ülkemizin ihtiyaçlarına göre, dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası teknikleri konularında araştırma ve incelemeler yapmayı; her türlü grafik tasarım ve baskı konularında yetkin, çağın getirdiği donanımı etkili bir şekilde kullanabilen elemanlar yetiştirmek; duygu ve düşünceleri grafik imge kullanımı ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyen bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz; Programda eğitim gören öğrencilere gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni mesleklere yönelik formasyon kazandırmak suretiyle, sektörde var olan donanımlı eleman ihtiyacını tam anlamıyla karşılayabilecek, iletişim becerilerine sahip mezunlar vererek bu yönüyle, diğer üniversitelerdeki ilgili bölümler karşısında tercih sebebi olmak.

Çalışma Alanları; Bölümümüzden mezun olan kimseler basım ile ilgili kuruluşlarda işçi ile yönetici arasındaki iletişimi sağlar ve ara insan gücü olarak görev yapar. Bölümümüz mezunları matbaalarda, basımevlerinde, darphanede, gazetelerde, reklam ajanslarında, grafik ajanslarında, resmi ve özel kurumların grafik tasarım, web tasarım, ürün tasarım departmanlarında görev yapabilirler.

 

21/07/2013
3211 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr