Kişilerarası İletişim Konferansı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer SEZER, “Kişilerarası İletişimde Dikey İletişim, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu konferans verecek.

26 Mart 2014, Saat: 14.00


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer SEZER, İÜ TBMYO akademik ve idari personeline yönelik olarak “Kişilerarası İletişim: Dikey İletişim, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu konferans verecek. Prof. Dr. Nilüfer SEZER konferansta “Açık kapı politikası”, “Korku kültürü değil İletişim kültürü”, “Taraflar değil Biz olabilmek”, “Farkındalık” ve “Diyalog” kavramları üzerinde duracak. Prof. Dr. SEZER konferansta ayrıca kişilerarası iletişim ve çatışma yönetimi, iş yaşamında karşılaşılan kişi modelleri ve etkili iletişim kurma konularını ele alacak.

 İÜ TBMYO Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Komisyonu tarafından organize edilen konferans, 26 Mart 2014 Çarşamba günü yüksekokulun konferans salonunda gerçekleştirilecek. Konferans öncesinde sorularımızı yanıtlayan Prof. Dr. Nilüfer SEZER, hem toplumsal, hem iş hayatında insanların en fazla iç içe olduğu iletişim tarzının kişilerarası iletişim olduğunun altını çizdi. İş iletişiminin önemine değinen Prof. Dr. Nilüfer SEZER, şunları söyledi;

 “Çalışan herkesin iş iletişimiyle ilgisi vardır. Mesleğimiz ne olursa olsun iş iletişimi herkes için gereklidir. Üstlerimizden emir alırken, astlarımıza bir işin yapılmasını tarif ederken, aynı konumdaki meslektaşlarımızla bir konuyu tartışırken sözlü, yazılı ya da başka araçlar kullanarak özel ya da kamusal çalışma yaşamımıza yön veririz. Yalnızca çalışan bir birey olarak değil, oluşturduğumuz tüzel kişilerle de iletişim içinde oluruz. Kurumlar, şirketler, iş yerleri ya da sivil toplum örgütleri de tıpkı bireyler gibi iş dünyası içinde birbirleriyle haberleşmek gereksinimi duyarlar. Kendisine özgü kurallarıyla insanın işle ilgili iletişimi İş İletişimi olarak adlandırılır.  İş iletişimi dikkatli bir şekilde düzenlenir, resmidir ve estetik duyguların alışverişinden çok bir işi sonuçlandırma amacına yöneliktir.”

 Prof. Dr. Nilüfer SEZER, iş iletişiminde sıklıkla karşılaşılan iletişim engellerini oluşturan faktörleri şöyle sıraladı;

 “Fiziksel faktörler, Fizyolojik faktörler, Psikolojik faktörler (algısal faktörler ve savunucu iletişim tarzı, dinleme-me sorunu), Toplumsal-Kültürel Faktörler (yaş, cinsiyet, soy, inanç, yöre ve toplumsal sınıf ve statü farklılıkları), Semantik Faktörler,  Zaman ve yer faktörleri ve İletişim zincirinin uzun olması şeklinde sıralanabilir.”
İÜ TBMYO personeline yönelik olarak vereceği “Kişilerarası İletişimde Dikey İletişim, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu konferans hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Nilüfer SEZER, “Dikey İletişim” terimini kısaca şu şekilde açıkladı;

 “Dikey iletişim, yukarıdan aşağıya doğru  (Çalışanlara verilen görevlendirmeler, eğitim toplantı ve seminerleri, iş tanımları gibi yönetsel faaliyetler; İşletme içindeki işlem ve uygulamalar için gerekli olan bilgiler; Çalışanların verimliliğine yönelik öğelerden oluşur) ve Aşağıdan yukarıya doğru  (Çalışanlara ait performans ve sorunlar hakkında) bilgi verir. İşletmenin politika ve uygulamalarının nasıl sonuçlar verdiği işlerin nasıl yapıldığı ve gelecekte nasıl yapılacağı konularını kapsar. Kurumun/ İşletmenin hiyerarşik yapısı doğrultusunda hem en üst düzeydeki yöneticiden aşağıya doğru, hem de en alt kademedeki çalışandan yukarıya doğru kurulan iletişimdir.”

 Prof. Dr. Nilüfer SEZER, kişilerarası iletişim konusunda okumalar yapmanın ve eğitim çalışmalarına katılmanın, kişilerin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına ve etkin iletişim kurma becerilerini geliştirebilmesine katkıda bulunacağının altını çizdi.

Özgeçmiş

Prof.Dr.Nilüfer SEZER

1985 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan ve akademik yaşamına, 1989 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak başlayan Nilüfer (Sarı) Sezer, 1993 yılında Description fonctionnelle d’un idiolecte: L’Iron parlé en Turquie; Etude phonologique (Türkiye Sınırları İçerisinde Konuşulan İron Diyalektiğinin Bireysel Dil Düzleminde İşlevsel Yöntem Aracılığıyla Betimlenmesi –Sesbilimsel İnceleme) adlı teziyle Yüksek Lisans programını bitirmiştir. 1999 yılında Devingen Reklam Görüntülerinde Gösterge Çözümlemesi: Üç Reklam Örneği adlı teziyle doktor unvanını alan Sezer, 2003 yılında ise Sosyal Bilimler Uygulamalı İletişim alanında Doçent olmaya layık görülmüştür.

 2009 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde Profesör olan Sezer, halen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı (Kasım 2013 itibariyle) ve Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanıdır.

 Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde Hakem olan ve Dilbilim, Göstergebilim, Reklam ve de özellikle Kişilerarası İletişim ve Medya Okuryazarlığı alanlarında Türkçe ve Fransızca birçok makalesi, çeşitli yapıtlarda bölüm yazarlığı ve yine ulusal ve uluslararası birçok sempozyum, kongre ve panelde de basılı bildirisi bulunan Sezer”in, kolektif bir yapıt olan Etkili İletişim Terimleri adlı kitabı İnkılap Yayınları’ndan 2002’de, Sınır Tanımayan Reklam Ortamı: Açıkhava Reklamcılığı adlı kitabı ise Beta Yayınlarından 2009’da yayımlanmıştır. Yeni Başlayanlar İçin Medya Okuryazarlığı adlı yapıtı yayıma hazırlanmaktadır.

 Nilüfer SEZER, Québec Göstergebilim Okulu – Uluslararası Göstergebilim Derneği – Fransız Göstergebilim Derneği –  İletişim Araştırmaları Derneği ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi’dir.  Çok iyi derecede Fransızca ve Orta derecede İngilizce dillerine vakıf olan Sezer, evli ve bir kız çocuğu annesidir.

21/03/2014
1976 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

Büyükçekmece/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel:0 212 866 37 00

E-Posta :tbmyo@istanbul.edu.tr