İletişim

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Technical Sciences

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi
34320 Avcılar – İstanbul

Telefon :   0212 473 70 70/18500
E-mail   : tbmyo@istanbul.edu.tr
Web       : www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ teknikbilimler17/04/2013
39044 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO
34452 Avcılar/İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr