Yönetim Kurulu

Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
Yüksekokul yönetim kurulu müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Görevleri: Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek,
2. Yüksekokul eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
3. Yüksekokul yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
4. Müdürün, Yüksekokul yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU  
Erdoğan-Köse-213x300Prof. Dr. Erdoğan KÖSE Yüksekokul Müdürü
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ergin Sait VAROL Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı
Üzlifat.ÖZGÜMÜŞProf. Dr. Üzlifat ÖZGÜMÜŞ
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
El Sanatları Bölüm Başkanı
Seramik, Cam ve Çinicilik Program Başkanı
Prof. Dr. Umay FIRAT Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yusuf ÖZOĞLU Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Program Başkanı
Elektronik Teknolojisi Program Başkanı
Dr.Öğr.Ü. A. Erhan BAKIRCIMülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Başkanı
IMG_0589_3Recep DARAKÇIRaportör
22/02/2013
7027 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

Büyükçekmece/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel:0 212 866 37 00

E-Posta :tbmyo@istanbul.edu.tr