Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Program Başvuruları Başladı

2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, daire başkanlıkları, merkez ve müdürlüklerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci (KZÖ) başvuruları 10 Eylül’de başlayacaktır. Öğrenciler başvurularını http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) içerisindeki Başvuru Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak şahsen yapacaklardır.

KZÖ başvurularını tamamlayan öğrencilerimizin, başvuru formları ve form puanlarının gösterildiği alfabetik sıralı başvuru listesi, “Mülakat Formu” ile birlikte Rehberlik Birimi tarafından en geç 21 Eylül mesai bitimine kadar birimlerin KZÖ Seçme Komisyonu üyelerine e-posta yolu ile gönderilecektir.

Başvuran öğrencilerden birimin başvuru şartlarını sağlayan tüm öğrenciler birim tarafından mülakata davet edilmelidir. Mülakat tarihi genel olarak 24 Eylül-03 Ekim olmak üzere her birim için KZÖ Seçim Komisyonu tarafından belirlenmeli ve öğrenciler mülakat tarihi ile ilgili bilgilendirilmelidir. Komisyon tarafından yapılacak olan mülakatta her bir öğrenci için verilmesi gereken mülakat puanı ve öğrenci isimleri, çalışacakları alt birim ile birlikte mülakat formuna yazılacaktır. Asil ve yedek liste form puanı ve mülakat puanı dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak belirlenecek olup, birimlerin asil ve yedek listelerini belirlemeksizin tüm öğrenciler için bir puan belirtmeleri gerekmektedir. Mülakat Formu üzerinde “Asil Liste”, “Yedek Liste”, “Asil” ve “Yedek” gibi notlar düşülmemesi önemlidir.

KZÖ Seçim Komisyon üyelerinin tümünün imzalarının bulunacağı mülakat formlarının en geç 04 Ekim mesai bitimine kadar İÜREB’ e ulaştırılması gerekmektedir.

Çalışmak istedikleri birimin KZÖ Komisyonu tarafından seçilecek öğrencilerin isimleri 05 Ekim’de http://sks.istanbul.edu.tr/tr/_ ve http://www.istanbul.edu.tr/tr/_ adreslerinde ilan edilecektir. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerin evrak teslimi 08-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak olup iş başlangıcı 15 Ekim itibariyle başlayacaktır.

kzo-surec-takvimi

KZO Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız.  

KZO Çalıştırma Programı Süreç Takvimi için Tıklayınız.  

Kısmi Zamanlı Çalıştırma Yönergesi için Tıklayınız. 

18/09/2018
926 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

Büyükçekmece/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel:0 212 866 37 00

E-Posta :tbmyo@istanbul.edu.tr