This page was exported from İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa [ http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr ]
Export date: Tue Aug 21 3:56:11 2018 / +0000 GMT

YÖK'te " Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı" DüzenlendiYükseköğretim Kurulu tarafından meslek yüksekokullarının mevcut durumunun görüşülmesi amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla "Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı" 1 Mart 2018 tarihinde  Ankara'da düzenlendi.

Bir dönem Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulunda görev yapmış olan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in de katıldığı çalıştaya, YÖK Başkanvekilleri Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ve Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan ile birlikte YÖK yetkilileri, Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Denetleme Kurulu üyeleri, üniversitelerin meslek yüksekokulu koordinatörleri, meslek yüksekokullarından sorumlu rektör yardımcıları, meslek yüksekokulu müdürleri, ilgili kamu kurumlarından birer temsilci, ticaret odaları ve sanayiden (TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB) temsilciler, meslek lisesi müdürleri, MYO öğrencileri ve MYO Çalışma Grubu Üyeleri katıldı.