Özel Güvenlik Sektörü Meslek Standartları

Üniversitemiz ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 29.03.2016 tarihinde imzalanan “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” gereğince “Özel Güvenlik Görevlisi – Seviye 3”, “Özel Güvenlik Sorumlusu – Seviye 4”, “Özel Güvenlik Projelendirme Uzmanı – Seviye 5”, “Güvenlik Sistemleri Kurulum, Bakım ve Onarım Elemanı – Seviye 4” meslek standartları metinleri hazırlanmış olup ilgili mevzuat gereğince sektörle ilgili kurumların görüşünün alınması aşamasına gelinmiştir. 

MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; meslek standartları, MYK tarafından
görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (TBMYO) koordinasyonu ve liderliğinde Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ), Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası (ÖZ-İŞ), Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED) birlikte MYK’dan herhangi bir ücret ve başka bir hak talep etmeksizin bu çalışmayı gerçekleştirmişlerdir.

İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanmış olan taslağa ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız standardın kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır. Bu bağlamda aşağıdaki linklerde yer alan standart metinleri hakkında görüş ve önerilerinizi “Görüş ve Değerlendirme Formunu” kullanarak tbmyo@istanbul.edu.tr veya sgultek@istanbul.edu.tr adreslerine iletebilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlisi (Seviye 3) 
Güvenlik Sistemleri Kurulum Bakim ve Onarim Elemanı (Seviye 4)
Özel Güvenlik Sorumlusu (Seviye 4)

Özel Güvenlik Projelendirme Uzmanı (Seviye 5)

Görüş ve Değerlendirme Formu

31/10/2017
1139 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

Büyükçekmece/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel:0 212 866 37 00

E-Posta :tbmyo@istanbul.edu.tr