2017-2018 Güz Dönemi Ara Staj Başvuru ve Başlama Tarihleri

STAJA BAŞVURU TARİHİ:   16 – 27 EKİM 2017

STAJA BAŞLAMA TARİHİ :  01 KASIM 2017

 

BAŞVURU VE STAJ DEFTERİ DOLDURULMASI İŞLEMLERİ:

Başvuru dönemi öncesinde staj yapılacak işyerleri tarafından sigorta evrağı talep edilmesi durumunda: Stajyer Öğrencinin “SGK – İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primleri”nin Yüksekokulumuz tarafından yatırılacağını belirten yazıyı aşağıdaki linkten(Staj Sigorta İşlemleri İşyeri Bildirim Yazısı) çıktı alarak okudukları program başkanlığının onayından sonra işyerlerine teslim etmeleri yeterlidir.

Staj Sigorta İşlemleri İşyeri Bildirim Yazısı  (İşyeri tarafından talep edildiğinde)

STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Yazıların üzerine tıklayarak indirebilirsiniz)

1- Staj Formu (2 Adet)
2- Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi (1 Adet)
3- Kimlik Fotokopisi (1 Adet)

STAJ BAŞVURUSUNDA ÖĞRENCİLERİMİZİN TAKİP EDECEĞİ AŞAMALAR:

 • “Staj Formu” 2 adet, fotoğraflı olarak öğrenci tarafından düzenlenmesi.
  (İki stajı birlikte yapacak olan 2. Sınıf öğrencileri formda bulunan “Staj 1” ve “Staj 2” kutucuklarının her ikisini de işaretleyeceklerdir. Tek staj yapacak olanlar tek kutucuk işaretlemelidir.)
 • Düzenlenen 2 adet staj formunun stajın yapılacağı işyerinin yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanması. (İşyeri Onayı)
 • İşyerine imzalatılmış olan 2 adet staj formunun ilgili öğretim üyesine imzalatılması. (Program Onayı)
 • Başvurunun son işlemi olan “Yüksekokul Onayı” için öğrencinin yanında getirmesi gereken evraklar:

a-)  Staj Formu – 2 adet (“İşyeri Onayı” ve “Program Onayı” alınmış olarak)

b-) Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi – 1adet (Öğrenci tarafından doldurulup imzalanmış olarak)

c-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi – 1 adet

Bu evraklarla birlikte başvuru ofisinde staj başvuruları kabul edilecektir.

Bu başvuruda staj formu yüksekokulumuz personelince onaylanacak ve öğrencide şu iki evrak kalacaktır:

1-    “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu – Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” – 1 adet,

2-    Yukarıdaki şekilde hazırlanarak başvuruda ibraz edilen 2 Adet Staj Formuna Yüksekokul Onayı yapılarak 1 Nüshası öğrenciye geri verilecektir.

ÖNEMLİ:

Bu iki evrağın staj süresince hazırlanacak olan staj dosyası ile birlikte, ilgili öğretim üyesine teslim edilmesi gerektiğinden; öğrencinin kendisine teslim edilen bu iki evrağı muhafaza etmesi (fotokopi ile çoğaltarak, vb.) gerekmektedir.

Başvuru işlemi sonunda öğrenciye bunlar haricinde evrak teslim edilmeyecektir. Evrakların muhafazasının sorumluluğu tamamen öğrenciye aittir. Daha sonra evrak teslimi yapılmayacaktır.

BAŞVURU SONRASINDA YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER:

-Yukarıda belirtilen işlemler staj başvuru işlemleridir.

-Staj dosyalarının staj sonunda teslim edilmesi ve başarı durumunun değerlendirilmesi ile alakalı işlemler öğrencinin okuduğu Bölüm/Program tarafından gerçekleştirilecektir.

-Staj defteri okuldan teslim edilmeyecek olup, öğrenciler aşağıdaki linklerden çıktı alarak staj dosyalarını düzenleyeceklerdir.

STAJ DEFTERİ – (Staj Defteri Bölümlerini aşağıdaki yazıların üzerine tıklayarak indirebilirsiniz)

1- Kapak 
2- İç  Kapak 
3- Staj Değerlendirme Formu
4- Haftalık Yapılan İşler
5- Günlük Rapor

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI VE TESLİMİ:

 • Staj defterinizin dış kapağını ve iç kapağını eksiksiz doldurun.
 • Staj Değerlendirme Formu işyeri eğitimden sorumlu kişi tarafından doldurularak gerekli kısımlar imzalanıp, kaşelenecektir. (Kullanılan kaşe resmi şirket kaşesi olmalıdır.) Staj yapan öğrencinin bir adet fotoğrafı bu sayfada kesinlikle yer almalıdır. Bu sayfa kapalı zarf içerisinde, zarfın ağzı kaşeli ve imzalı olacak şekilde staj defteri ile birlikte teslim edilecektir.
 • “Haftalık Yapılan İşler” tablolarında, haftanın hangi günü ne iş yaptığınızı yazmanız gerekmektedir. Haftalık Çalışma sayfalarının her birinin sonunda imza ve kaşe bulunması gerekmektedir.
 • Staj defterinin ciltlenmesi: Dış kapak karton kapak, diğer sayfalar normal olacak şekilde ciltlenmelidir. Staj değerlendirme formu  kapalı zarf içerisinde staj defteri ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Defterinizi doldururken dikkat etmeniz gerekenler;
  • Öncelikle staj yapılan işletme ile ilgili bilgi verilmelidir. Kuruluşu, faaliyet konusu, personel sayısı ve yapısı vb.
  • Yapılan işler detaylı yazılmalı ve teknik bilgi verilmelidir.
  • Defterinizde her güne ait en az bir sayfa bulunmalı. (Minimum 30 sayfa şekiller hariç olarak)
  • Sayfa sonları sorumlu kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Defterlerinizi size belirtilen gün ve saatlerde elden imza karşılığı teslim etmeniz gerekmektedir.
17/10/2017
2560 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

Büyükçekmece/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel:0 212 866 37 00

E-Posta :tbmyo@istanbul.edu.tr