TBMYO Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Süreyya OSKAY (Başkan)
Öğr. Gör. Fatma YILMAZ
Araş. Gör. Faruk ÇAĞLAK

07/08/2017
204 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO
34452 Avcılar/İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr