5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu Gerçekleştirildi

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu’nun ilk günü, 4 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlandı. Ardından sempozyumun açılış konuşmalarını İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse, Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın Okay, Basım Sanayi Eğitim Vakfı Başkanı Sermet Tolan ve Matbaacılar Birliği Federasyon Başkanı Hüseyin Gürbüz yaptılar.

“Bilginin Hizmete Dönüşmesini Sağlamalıyız”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak açılış konuşmasında ülkemizde yayın hayatının bu kadar geliştiği bir dönemde şimdiye kadar dört tane Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu’nun yapılmış olmasını bir eksiklik olarak değerlendirerek, “Her bakımdan Prof. Dr. Erdoğan Köse hocamızı böyle bir eksikliğin giderilmesine katkı sağladığı için kutluyorum. Üniversitemiz ülkemizin en köklü ve programları bakımından da en yaygın üniversitesi. Biz burada sadece teorik bilgi üretmiyoruz. Bu bilginin ülke politikaları, ülkenin yönelimleri istikametinde uygulamaya geçilmesini de sağlayacak işbirliklerin içerisindeyiz. Biz üniversite sanayi işbirliklerini çok önemsiyoruz. Hemen hemen her programda bunun yollarını arıyoruz” dedi.

Üniversitelerin teorik bilgiyi oluşturarak bunu kullanışlı hale getirmesi gerektiğine dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, “Üniversitelerin sanayi işbirliklerini önemsemesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi İstanbul Üniversitesi bir teknik üniversite değil. Üniversite olarak 811 branşta diploma programımız var. Bu yoğunluğa rağmen bu yapıyı biz dinamik hale getirebilecek politikaları önceliyoruz. Ürettiğimiz bilginin hizmete dönüşmesini sağlayacak kolaylaştırıcı yolların arayışı içerisindeyiz. Son iki yıldır en fazla patent başvurusu yapan üniversite olarak Cumhurbaşkanımızdan ödül alıyoruz” şeklinde konuştu.

Kişinin yaşadığı sürece boyunca öğreneceği çok şeyler olduğuna inandığını ifade eden Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasını şu sözler ile sonlandırdı: “Ülkemizin genel eğitim politikası da bu yönde. Sadece belli alanda alınmış ve sadece o alan üzerine oluşturulmuş bir mesleki formasyonun yanında bu formasyonu besleyecek, destekleyecek yeni alanlarda da kişinin kendini donatmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle üniversitemizde açık ve uzaktan eğitim fakültemiz var. Bu fakültede ikinci üniversite kapsamında herhangi bir üniversitede okuyan veya bir üniversiteyi bitirmiş olanlara sınavsız girebileceklerini ve diploma alabilecekleri ikinci üniversite imkânını sunuyoruz. Bunun yanında üniversitemizde sürekli eğitim merkezlerimiz var. Bilginin belli bir seviyeye ulaşması yanında, asıl amaç üniversite ve sektörün birbirini tanıması, aynı lisanı konuşması sonra ortak paydaya yönelmesidir. Bu sempozyumun bizi bu amaca götürmesi dileği ile hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Disiplinler Arası Temalı Bir Sempozyum”

İÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse, konuşmasında sempozyumun dünyada ilk defa 2003 yılında başladığını belirterek, “Bugün 5.’sini yaptığımız bu sempozyum disiplinler arası temalı bir sempozyumdur. Bugün doktora salonunda gerçekleştireceğimiz 2 oturumla başlayacak olan sempozyum, yarın TÜYAP Kongre Merkezi Karadeniz ve Marmara salonlarında  eş zamanlı olarak dörder oturum olmak üzere toplam 10 oturum ve 10 poster sunumuyla  tamamlanacak. Bir örnek vereceğim. Karton ambalajda Türkiye’nin yıllık ithalatı 6 milyar dolardır. Buna karşılık olarak ülke bütçesinden hem eğitim hem de sektör açısından  yeterli katkı ve teşvik aldığını düşünmüyorum. Bütün bu problemleri ve gelecek hedefleri  tartışmak ve konuşmak üzere buradayız” dedi.

“Etiket, Matbaa ve Ambalaj İç İçe”

Prof. Dr. Erdoğan Köse’nin ardından kürsüye konuşmasını yapmak üzere Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın Okay geldi. Okay sempozyumun sektöre hayırlı ve başarılara neden olacak bir şekilde sonuçlanmasını dileyerek başladı ve şunları dile getirdi: “Bugün benim için çok önemli bir gün. 2003 yılından beri Etiket Sanayicileri Derneği’nin başkanlığını yapıyorum. Ambalaj sanayicilerinde bulunan 8 tane derneğin oluşturduğu federasyonun başkanıyım. Dünya Etiketçiler Birliği’nin de 9 tane yönetim kurulu üyesinden biriyim. Matbaa eskiden, bizim tabirimizle, bizim dışımızda bir işti. Şimdi etiket, matbaa, ambalaj iç içe. Sadece keski sistemlerimizde farklılık var. Matbaada obset vardı, bizde yoktu. Şimdi artık etikette de ambalajda da obset. Eskiden üretici, satıcı ve tüketici ayrıydı. Artık öyle değil.”

“Oyun Kuruculara İhtiyaç Var”

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu’nun sektör ve akademik dünyaya hayırlı, başarılı ve ufuk açıcı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Basım Sanayi Eğitim Vakfı Başkanı Sermet Tolan, “Dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle en iyi sonuçları memleketimizde elde edebiliyoruz. Bu ürünleri verimli üreterek ve kullanarak dünyaya da satabiliyoruz. Şimdi biraz da oyun kuruculara ihtiyaç var. Oyun kurucuların ise iki ayağı var. Bunlardan bir tanesi teknolojik platform, diğeri yönetim platformu. Teknolojik platformu üniversitelerden bekliyoruz. Bu sempozyumlardan bekliyoruz. Gençlerimizin heyecanlarını motive etmek heyecanlarını yükseltmek ve bu mesleğin çıtasını çok daha yukarılara çıkartmak konusunda bizim de yapmamız gerekenler var. Oyunun sonunda bu endüstri hak ettiği noktaya geldi ama çok daha iyi noktaya gelmesi için hepimizin canımızı dişimize takarak çalışmak gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencilere Sektörel Alana Yönelik Eğitim Verilmeli”

Matbaacılar Birliği Federasyon Başkanı Hüseyin Gürbüz ise, teknolojinin hızla geliştiğinden söz ederek şunları söyledi: “Teknolojik gelişim insan bazında olumlu olarak seyrederken, biz matbaacılar noktasında çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Gelişen teknoloji baskı teknolojisini elektronik ortamlara taşımakta ve alışılagelmiş baskı teknolojisinin yeni yol arayışlarının önünü açmaktadır. Ülkemizde özellikle büyük illerde matbaacılık ve reklamcılık sektörü giderek artan bir ivme ile büyümektedir.  Eğitmen yanında yüksek teknoloji kullanan baskı makinelerimizde yetişmiş matbaa mühendisleri yetiştirmemiz elzemdir. Bu alanda eğitim alan, tasarım ve matbaacılığın tarihini bilen, kullanılan materyallerin her türünü öğrenen öğrencilerin bilgilerinin sektörde nasıl kullanıldığını da bilmesi gerekmektedir. Bu noktada teori mi, pratik mi sorusunu pek çok akademisyenimiz sorgulamaktadır. Biz matbaacılar olarak her ikisi de diyoruz ve üniversitelerimizden sektörel alana yönelik olarak öğrencilere eğitim verilmesini bekliyoruz.”

Sempozyumun ilk günü iki farklı oturumda gerçekleştirildi. Başkanlığını Prof. Dr. Ergin Sait Varol’un üstlendiği ilk oturumda Baskı Endüstrisinde Ebru Sanatı Uygulamaları, Yerel Bir Gazetenin Bir Yıllık Gelir/Gider Analizi; Emirdağ Gazetesi Örneği, Bilinçaltı Reklam Uygulamalarının ve Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi’nin İncelenmesi, Türkiye’de Yerel Medyada Çalışan İşgücünün Cinsiyet Yönünden İncelenmesi başlıklı çalışmalar konuşuldu.

Başkanlığını Prof. Dr. Harutyan Agopyan’ın yaptığı ikinci oturumda ise Sanat Eserinin Çoğaltılabilirliği Üzerine: Serigrafi Baskı Örneği, Bitirme Projelerinin İnteraktif Kullanımı ve Öğrenim Kalitesine Etkisi, Basın ve Yayın Teknolojileri Programları İçin “Elektriğin Temelleri” Eğitimi ile Müfredat Geliştirilmesi ve Matbaa Eğitim Lisans Mezunlarının Sektörel Tecrübeleri Sonrası Mesleki Değerlendirmeleri başlıklı çalışmalar üzerine konuşuldu.

Sempozyum, 5 Kasım 2016 tarihinde TÜYAP Karadeniz ve Marmara salonlarında gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Haber: Yağmur KABAN
Haber Linki: Üniversitemizden Haberler

09/11/2016
1767 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

Büyükçekmece/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel:0 212 866 37 00

E-Posta :tbmyo@istanbul.edu.tr