İstanbul Üniversitesi
http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/?p=10288
Export date: Sun May 27 4:56:04 2018 / +0000 GMT

BKYS Görev Tanımları


GT-01 MYO MÜDÜRÜ 1
8
6
4
2GT-02 MYO MÜDÜR YARDIMCISI (İdari İşler) 3
8
6
4
2GT-03 MYO MÜDÜR YARDIMCISI (Öğrenci İşleri) 5
8
6
4
2GT-04 MYO YÖNETİM KURULU ÜYESİ 7
8
6
4
2GT-05 MYO KURULU ÜYESİ 9
GT-06 AKADEMİK KURUL ÜYESİ
10
GT-07 MYO MÜDÜR SEKRETERİ 11
GT-08 BÖLÜM BAŞKANI 12
GT-09 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 13
GT-10 PROGRAM BAŞKANI 14
GT-11 ÖĞRETİM ELEMANI 15
GT-12 ATÖLYE ve LABORATUVAR SORUMLUSU 16
GT-13 BÖLÜM SEKRETERİ 17
GT-14 MYO SEKRETERİ 18
GT-15 PERSONEL ve YAZIŞMA SORUMLUSU 19
GT-16 PERSONEL ve YAZIŞMA PERSONELİ 20
GT-17 MAAŞ İŞLERİ SORUMLUSU 21
GT-18 MAAŞ İŞLERİ PERSONELİ 22
GT-19 ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU 23
GT-20 ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ 24
GT-21 SATINALMA SORUMLUSU 25
GT-23 AYNİYAT SORUMLUSU 26
GT-24 AYNİYAT PERSONELİ 27
GT-25 DÖNER SERMAYE SORUMLUSU 28
GT-26 DÖNER SERMAYE PERSONELİ 29
GT-27 EVRAK KAYIT PERSONELİ 30
GT-28 BİLGİ İŞLEM PERSONELİ 31
GT-29 KÜTÜPHANE PERSONELİ 32
GT-30 İÇ HİZMETLER SORUMLUSU 33
GT-31 FOTOKOPİ ve TEKSİR BÜROSU PERSONELİ 34
GT-32 GÜVENLİK 35
GT-33 EVRAK DAĞITIM PERSONELİ 36
GT-34 KURUL- KOMİSYON ÜYESİ 37
Links:
 1. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-01-MYO-MÜDÜRÜ.doc
 2. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-06-AKADEMİK-KURUL-ÜYESİ.do cx
 3. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-02-MYO-MÜDÜR-YARDIMCISI-İd ari-İşler.doc
 4. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-06-AKADEMİK-KURUL-ÜYESİ.do cx
 5. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-03-MYO-MÜDÜR-YARDIMCISI-Ö renci-İşleri.doc
 6. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-06-AKADEMİK-KURUL-ÜYESİ.do cx
 7. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-04-MYO-YÖNETİM-KURULU-ÜYES İ.doc
 8. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-06-AKADEMİK-KURUL-ÜYESİ.do cx
 9. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-05-MYO-KURULU-ÜYESİ.doc
 10. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-06-AKADEMİK-KURUL-ÜYESİ.do cx
 11. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-07-MYO-MÜDÜR-SEKRETERİ.doc
 12. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-08-BÖLÜM-BAŞKANI.doc
 13. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-09-BÖLÜM-BAŞKAN-YARDIMCISI .docx
 14. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-10-PROGRAM-BAŞKANI.doc
 15. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-11-ÖĞRETİM-ELEMANI.doc
 16. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-12-ATÖLYE-ve-LABORATUVAR-SOR UMLUSU.doc
 17. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-13-BÖLÜM-SEKRETERİ.docx
 18. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-14-MYO-SEKRETERİ.doc
 19. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-15-PERSONEL-ve-YAZIŞMA-SORUM LUSU.doc
 20. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-16-PERSONEL-ve-YAZIŞMA-PERSO NELİ.doc
 21. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-17-MAAŞ-İŞLERİ-SORUMLUSU. doc
 22. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-18-MAAŞ-İŞLERİ-PERSONELİ .doc
 23. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-19-ÖĞRENCİ-İŞLERİ-SORUM LUSU.doc
 24. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-20-ÖĞRENCİ-İŞLERİ-PERSO NELİ.doc
 25. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-21-SATINALMA-SORUMLUSU.doc
 26. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-23-AYNİYAT-SORUMLUSU.doc
 27. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-24-AYNİYAT-PERSONELİ.doc
 28. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-25-DÖNER-SERMAYE-SORUMLUSU.d oc
 29. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-26-DÖNER-SERMAYE-PERSONELİ. doc
 30. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-27-EVRAK-KAYIT-PERSONELİ.doc
 31. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-28-BİLGİ-İŞLEM-PERSONELİ .doc
 32. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-29-KÜTÜPHANE-PERSONELİ.doc
 33. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-30-İÇ-HİZMETLER-SORUMLUSU. doc
 34. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-31-FOTOKOPİ-ve-TEKSİR-BÜRO SU-PERSONELİ.doc
 35. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-32-GÜVENLİK.doc
 36. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-33-EVRAK-DAĞITIM-PERSONELİ. doc
 37. http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/06/GT-34-KURUL-KOMİSYON-ÜYESİ.do cx
Post date: 2015-06-05 15:18:11
Post date GMT: 2015-06-05 12:18:11

Post modified date: 2018-02-21 15:33:24
Post modified date GMT: 2018-02-21 12:33:24

Export date: Sun May 27 4:56:04 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com