BKYS Görev Tanımları

GT-01 MYO MÜDÜRÜ
GT-02 MYO MÜDÜR YARDIMCISI (İdari İşler)
GT-03 MYO MÜDÜR YARDIMCISI (Öğrenci İşleri)
GT-04 MYO YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GT-05 MYO KURULU ÜYESİ
GT-06 AKADEMİK KURUL ÜYESİ

GT-07 MYO MÜDÜR SEKRETERİ
GT-08 BÖLÜM BAŞKANI
GT-09 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
GT-10 PROGRAM BAŞKANI
GT-11 ÖĞRETİM ELEMANI
GT-12 ATÖLYE ve LABORATUVAR SORUMLUSU
GT-13 BÖLÜM SEKRETERİ
GT-14 MYO SEKRETERİ
GT-15 PERSONEL ve YAZIŞMA SORUMLUSU
GT-16 PERSONEL ve YAZIŞMA PERSONELİ
GT-17 MAAŞ İŞLERİ SORUMLUSU
GT-18 MAAŞ İŞLERİ PERSONELİ
GT-19 ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU
GT-20 ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ
GT-21 SATINALMA SORUMLUSU
GT-23 AYNİYAT SORUMLUSU
GT-24 AYNİYAT PERSONELİ
GT-25 DÖNER SERMAYE SORUMLUSU
GT-26 DÖNER SERMAYE PERSONELİ
GT-27 EVRAK KAYIT PERSONELİ
GT-28 BİLGİ İŞLEM PERSONELİ
GT-29 KÜTÜPHANE PERSONELİ
GT-30 İÇ HİZMETLER SORUMLUSU
GT-31 FOTOKOPİ ve TEKSİR BÜROSU PERSONELİ
GT-32 GÜVENLİK
GT-33 EVRAK DAĞITIM PERSONELİ
GT-34 KURUL- KOMİSYON ÜYESİ

05/06/2015
1594 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO
34452 Avcılar/İstanbul
Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr